Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Esports

11 anuncis
Atorgament de subvencions any 2021 en matèria esportiva del Programa E a esportistes individuals
04/01/2022 18:55 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 31/01/22

Atorgament de subvencions any 2021 en matèria esportiva del Programa C a entitats esportives
04/01/2022 18:53 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 31/01/22

Atorgament de subvencions any 2021 en matèria esportiva del Programa A a les entitats esportives
04/01/2022 18:49 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 31/01/22

Convocatòria per l'atorgament de subvencions destinades a organitzar i desenvolupar esdeveniments esportius a la ciutat l'any 2021. PROGRAMA C
30/11/2021 09:04 - Registre de publicació

Aquesta convocatòria té per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions destinades a organitzar i desenvolupar esdeveniments esportius de caràcter puntual i/o la pràctica de l'activitat esportiva i en el cas de la línia programa C.1, que produeixi un impacte social i econòmic o de promoció de Cambrils

Termini d'exposició: 3/12/21

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES DELS ESPORTISTES INDIVIDUALS L’ANY 2021 PROGRAMA E
24/11/2021 11:08 - Registre de publicació

L’objecte de la convocatòria és l’atorgament de subvencions adreçades a esportistes individuals (d’acord amb les modalitats esportives establertes) amb llicència esportiva vigent, amb els següents objectius: Fomentar l’activitat esportiva i premiar els resultats obtinguts durant l’any 2021, motivant la seva dedicació esportiva i col·laborant en el seu desenvolupament tècnic, tenint cura de la seva formació humana i social.

Termini d'exposició: 4/12/21

Modificació bases subvencions en matèria esportiva
12/11/2021 08:44 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local en sessió del dia 5 de novembre de 2021, per delegació del Ple en virtut de l’acord plenari de data 19/10/21 de delegació de competències del Ple, i a proposta de la Comissió informativa de Joventut i Esports, va aprovar la modificació de les bases que regulen l’atorgament de subvencions en matèria esportiva, les quals van ser aprovades per la Junta de Govern Local en data 6/11/2020 i publicades al BOPT 2020-8396 de data 11/11/2020. Es publica el text refòs

Termini d'exposició: 4/12/21

Documents associats:
Aprovació definitiva Bases reguladores en matèria d'esport
14/12/2020 08:34 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local en la sessió ordinària del dia 6 de novembre de 2020, a proposta de la Comissió informativa de Joventut i Esports, va aprovar les bases que regulen l’atorgament de subvencions en matèria esportiva de l’Ajuntament de Cambrils. L’acord es va sotmetre a informació pública durant el termini de 20 dies hàbils mitjançant la publicació de l’edicte corresponent en el BOPT 8395, d’11.11.20 amb ressenya al DOGC 8279 de 24.11.20 i al tauler d’edictes municipal. Que essent que durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions les bases han quedat aprovades definitivament en data 10.12.20

Termini d'exposició: un mes

Documents associats:
BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA ESPORTIVA
09/11/2020 11:31 - Registre de publicació

Aquestes bases tenen per objecte fixar els criteris i regular el procediment per a la con-cessió de subvencions en matèria esportiva que atorgui l’Ajuntament de Cambrils, a través del Servei Municipal d’Esports, destinades a finançar les activitats esportives i els esdeve-niments esportius que es realitzin a Cambrils i que porten a terme les entitats esportives, els centres educatius i entitats vinculades i persones físiques o jurídiques. També tenen per objecte donar suport a la participació en competicions d’àmbit internaciona

Termini d'exposició: fins el 10/12/20

Convocatòria de subvenció per a la promoció d’activitats esportives extraordinàries i promoció activitats esportives de les AMPAs per a l’any 2019
30/10/2019 08:24 - Registre de publicació

Per resolució del Regidor Delegat de Promoció Econòmica, Participació Ciutadana i Cooperació, Joventut i Esports del dia 15/10/19, es va aprovar la convocatòria de subvenció per a la promoció d’activitats esportives extraordinàries i promoció activitats esportives de les AMPAs per a l’any 2019. Aquesta es regirà per las bases aprovades per la Junta de Govern Local del dia 3/08/12, publicades al BOPT núm. 197 del 24/08/12 i al DOGC núm. 6205 del 3/09/12; amb l’aclariment publicat al BOPT núm. 40 del 18/02/14. Tanmateix, els criteris per l’atorgament de les subvencions ordinàries a les entitats, associacions esportives i Ampes, queda redactat de la forma següent: “És objecte de subvenció l’esport base. Les edats dels esportistes estaran compreses entre les categories prebenjamí o debutant fins a juvenil o junior. Les subvencions s’atorgaran seguint els criteris següents: -Es repartirà la subvenció per nombre de fitxes esportives. L’import atorgat a cada entitat variarà en funció del nombre d’esportistes amb fitxa de les mateixes. -Les entitats que no facin ús de les instal·lacions esportives municipals rebran idèntic import fix, que se sumarà a l’import de la subvenció que rebin per nombre d’esportistes amb fitxa” Les sol·licituds podran presentar-se telemàticament a la Seu electrònica de l’Ajuntament durant el termini de quinze dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació al BOPT; segons model normalitzat que es podrà obtenir a la mateixa Seu.

Termini d'exposició: 15 dies

Subvenció ordinària per a la promoció d’activitats esportives per a la temporada 2018-19
20/06/2019 09:25 - Registre de publicació

Per resolució de la Regidora Delegada d’Esports, Benestar Social, Salut i Drets Cívics del dia 21/05/19, es va aprovar la convocatòria de subvenció per a la promoció d’activitats esportives per a la temporada 2018-19 o bé 2019 any natural. Aquesta es regirà per las bases aprovades per la Junta de Govern Local del dia 3/08/12, publicades al BOPT núm. 197 del 24/08/12 i al DOGC núm. 6205 del 3/09/12; amb l’aclariment publicat al BOPT núm. 40 del 18/02/14. Les sol·licituds podran presentar-se telemàticament a la Seu electrònica de l’Ajuntament durant des del 19 de juny al 9 de juliol, segons model normalitzat que es podrà obtenir a la mateixa Seu. La qual cosa es fa pública, de conformitat amb l’art. 12.4 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cambrils. Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar recurs de reposició potestatiu previ al contenciós administratiu davant la mateixa autoritat que hagi adoptat la resolució en el termini d’un mes o recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la data de la seva publicació, sense perjudici que els interessats puguin exercitar qualsevol altre recurs que estimin procedent.

Termini d'exposició: fins el 9 de juliol

logo

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica
Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • _ga  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira als 2 anys.
  • _gid  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira al cap d'un dia.
  • _gat  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira després d'1 minut.
  • AMP_TOKEN  S'utilitza per poder recuperar un ID de client del servei d'IDs de client de AMP. Expira entre 30 segons i 1 any
  • _gac_  Inclou informació de la campanya relativa a l'usuari. Expira als 90 dies.
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers