Calendari de dies inhàbils

* Els dies marcats amb aquest estil són inhàbils

Llistat de dies inhàbils

 • 01/01/2019 - Cap d'any
 • 19/04/2019 - Divendres Sant
 • 22/04/2019 - Dilluns de Pasqua Florida
 • 01/05/2019 - Festa del Treball
 • 24/06/2019 - Sant Joan
 • 29/06/2019 - Festa Major de Sant Pere
 • 15/08/2019 - L'Assumpció
 • 09/09/2019 - Festa local
 • 11/09/2019 - Diada Nacional de Catalunya
 • 12/10/2019 - Festa Nacional d'Espanya
 • 01/11/2019 - Tots Sants
 • 06/12/2019 - Dia de la Constitució
 • 25/12/2019 - Nadal
 • 26/12/2019 - Sant Esteve
 • Tots els dissabtes i diumenges

De conformitat amb l’art. 30 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’Ajuntament fa públic el següent calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis per a l’any corrent:

Dies hàbils i inhàbils

Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els declarats festius. Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari durant totes les hores que formen part d’un dia hàbil.

Còmput de terminis

El còmput de terminis ve regulat al capítol II del Títol II de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica