Interrupcions previstes del servei

3 interrupcions
Inici de la interrupció: 14/05/2019 15:30

Motiu: Per actualitzacions en els sistemes informàtics, poden produir-se talls esporàdics en https://tramits.cambrils.cat/ i en alguns components de la seu electrònica.

Durada prevista: 3 hores
Inici de la interrupció: 15/11/2018 08:08

Motiu: Es realitzaran tasques de manteniment als servidors que gestionen els serveis públics allotjats a https://tramits.cambrils.cat/. Es poden produir interrupcions puntuals en el servei.

Durada prevista: 15 minuts
Inici de la interrupció: 12/11/2018 08:00

Motiu: Dilluns, 12 de novembre, de 8:00 a 8;:30 es realitzaran tasques de manteniment als servidors que gestionen els serveis públics allotjats a https://tramits.cambrils.cat/. Es poden produir interrupcions en el servei durant aquest període.

Durada prevista: 30 minuts

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica