Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

89 anuncis
Edicte aprovar dedicacions exclusives, parcials i assistències dels membres electes
18/07/2019 12:37 - Registre de publicació

Edicte aprovar dedicacions exclusives, parcials i assistències dels membres electes Aprovat al Ple del 10.07.2019

Termini d'exposició: 1 mes

Edicte aprovar retribucions càrrecs eventuals de confiança
17/07/2019 14:10 - Registre de publicació

Edicte aprovar retribucions càrrecs eventuals de confiança Aprovat al Ple de data 10.07.19

Termini d'exposició: 1 mes

Edicte delegació de competències en els regidors membres de la JGL
16/07/2019 13:39 - Registre de publicació

Edicte delegació de competències en els regidors membres de la JGL Donat compte al Ple de data 10-7-19

Termini d'exposició: 1 mes

Edicte delegacións de competència de l'alcaldessa en la JGL
16/07/2019 13:31 - Registre de publicació

Edicte delegacións de competència de l'alcaldessa en la JGL Donat compte al Ple de data 10-7-19

Termini d'exposició: 1 mes

Edicte de delegació de comptències del Ple en la JGL
16/07/2019 13:24 - Registre de publicació

Edicte de delegació de comptències del Ple en la JGL Aprovat al Ple de data 10-7-19

Termini d'exposició: 1 mes

Edicte decret alcaldia de nomenament de Tineneces d'Alcaldia i membres de la JGL
16/07/2019 13:17 - Registre de publicació

Edicte decret alcaldia de nomenament de Tineneces d'Alcaldia i membres de la JGL Donat compte al Ple de data 10-7-19

Termini d'exposició: 1 mes

Anunci de citació als interessats per notificació de liquidacions provisionals (5-07-19)
11/07/2019 08:23 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 5 de juliol de 2019 en procediment de citació als interessats per ser notificats per compareixença (BOE núm. 164 de data 10-07-19) - Anunci de la Unitat de Gestió Tributària

Termini d'exposició: 15 DIES NATURALS

Documents associats:
Anunci de citació als interessats per notificació de liquidacions (01-07-19)
05/07/2019 08:43 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 1 de juliol de 2019 en procediment de citació als interessats per ser notificats per compareixença (BOE núm. 160 de data 01-07-19) - Anunci de la Unitat de Gestió Tributària

Termini d'exposició: 15 DIES NATURALS ( fins 20-07-19)

Documents associats:
Edicte Junta Electoral Provincial
02/07/2019 09:19 - Registre de publicació

Edicte Junta Electoral Provincial relativa a l'elecció dels membres dels consells comarcals del Baix Camp.

Termini d'exposició: 1 mes

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS I INICIATIVES EN MATÈRIA DE SALUT I IGUALTAT DURANT L’ANY 2019
01/07/2019 09:58 - Registre de publicació

Aquestes subvencions estan dirigides a aquelles entitats/associacions que desenvolupin activitats en matèria de salut i/o igualtat de dones i homes, en el terme municipal de Cambrils i que complementin les competències municipals en aquests àmbits. Les activitats objecte de subvenció s’han de desenvolupar durant l’any 2019

Termini d'exposició: 1 mes desded dia següent de la publicació al BOPT

Finalitat de la convocatòria:

* Millorar la cohesió del municipi, afavorint la xarxa associativa, la participació ciutadana i la cooperació entre sector públic i privat.

* Donar suport a entitats/associacions que treballen en el camp social de la salut i/o la igualtat de dones i homes, per tal de fomentar valors socials i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

* Promoure la participació i col·laboració de la iniciativa social privada en el camp de la salut i/o igualtat de dones i homes a Cambrils, per tal de millorar la promoció, informació i educació per a la salut  i igualtat de gènere dels diferents grups de població. Prevenir les malalties i atendre o donar suport a les persones afectades per malalties, els seus/ves familiars i cuidadors/es.

* Estimular i fomentar el moviment associatiu com a dinamitzador de l’activitat social.

 

Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altra atorgada per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import dels ajuts rebuts per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l’activitat o el projecte a desenvolupar per al que s’ha sol·licitat la subvenció.

Qui ho pot demanar?

Poden acollir-se a aquests ajuts les entitats/associacions legalment constituïdes, que desenvolupin actuacions en l’àmbit de la salut i/o de la igualtat de dones i homes en el terme municipal de Cambrils o afavoreixin a la ciutadania de la nostra ciutat.

Com es fa el tràmit?
Presenteu la sol·licitud al registre d’entrada de l’Ajuntament de Cambrils:
* Telemàticament: https://seu.cambrils.cat/carpetaCiutadana/tramit/3647

 

Justificació de la subvenció.

Fins al 31 de gener de 2020.
Únicament s’haurà de justificar per l’import rebut com a subvenció per part del Departament de Salut i Polítiques d’Igualtat.

 

 Marc legal
* Normativa de Règim Local 
* Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

* Ordenança Municipal General de Subvencions.

* Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes.
* Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
* Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.

 

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica