Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

55 anuncis
Aprovació inicial de les bases d'atorgament de subvenció a les AFA de Cambrils
29/10/2018 11:10 - Registre de publicació

Aprovació inicial de les bases d'atorgament de subvenció a les Associacions de Famílies d'alumnes (AFA) de Cambrils

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Aprov.definitiva exp. mod.crèdits 2/2018 Patronat Turisme Cambrils
11/12/2018 10:05 - Registre de publicació

Aprovat definitivament, en no haver-se presentat reclamacions, l’expedient de modificació crèdits núm. 02/2018 per a suplements de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria, per import de 146.000,00 euros, dins el pressupost municipal ordinari del Patronat Municipal de Turisme de Cambrils per a l’any 2018.

Termini d'exposició: 1 dia

Documents associats:
Aprov.definitiva exp.mod.crèdits 9/2018 Ajuntament de Cambrils
11/12/2018 10:02 - Registre de publicació

Aprovat definitivament, en no haver-se presentat reclamacions, l'expedient de modificació de crèdits número 09/2018 per a suplements de crèdits i crèdits extraordinaris amb càrrec a baixes de crèdits, per import de 114.257,14 euros, dins el pressupost municipal ordinari de l’Ajuntament per a l’any 2018.

Termini d'exposició: 1 dia

Documents associats:
Consulta pública prèvia sobre la modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal
10/12/2018 13:03 - Registre de publicació

Consulta pública prèvia sobre la modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal de Cambrils

Termini d'exposició: 20 dies

D’acord amb l’establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració des les normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’elaboració del Reglament del Consell Escolar Municipal de Cambrils (CEM) es duu a terme un consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Cambrils, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i les organitzacions més representatives.

Durant el termini de quinze dies següents a la publicació d’aquest anunci en el portal web de l’Ajuntament de Cambrils la ciutadania i les organitzacions més representatives potencialment afectades que així ho considerin adient podran remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats al correu electrònic consellescolarmunicipal@cambrils.org

Consulta pública prèvia sobre l'elaboració de l'Ordenança municipal d'Administració Electrònica
03/12/2018 14:19 - Registre de publicació

Consulta pública prèvia sobre l'elaboració de l'Ordenança municipal d'Administració Electrònica

Termini d'exposició: 20 dies

Aprov.inicial exp.mod.crèdits 10/2018 Ajuntament de Cambrils
03/12/2018 08:30 - Registre de publicació

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 30 de novembre de 2018 ha aprovat inicialment la modificació de crèdit següent: - L'expedient de modificació de crèdits número 10/2018 per a suplements de crèdits i crèdits extraordinaris amb càrrec a baixes de crèdits i majors ingressos, per import de 1.219.244,20 euros, dins el pressupost municipal ordinari de l’Ajuntament per a l’any 2018.

Termini d'exposició: 15 dies

Documents associats:
Anunci de citació als interessats per notificació de liquidacions (28-11-18)
03/12/2018 08:34 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 28 de novembre de 2018 en procediment de citació als interessats per ser notificats per compareixença (BOE núm. 291 de data 3-12-18). Liquidacions de la Unitat de Gestió Tributària

Termini d'exposició: 15 DIES NATURALS (fins el 18-12-18)

Documents associats:
Agència Catalana de l'Aigua
12/11/2018 14:00 - Registre de publicació

Anunci d'Informació pública de sol.licitud de concessió d'aigües i modificació de característiques de concessió d'aigües i incoació expedients d'extinció

Termini d'exposició: de 12-11-18 a 12-12-18

Documents associats:
Resolució atorgament subvenció reutilització de llibres o altres suports didàctics
12/11/2018 13:28 - Registre de publicació

Aprovació del procés de selecció i atorgament de subvencions als centres educatius de Cambrils sostinguts amb fons públics per al foment de la reutilització de llibres de text o altres suports didàctics, curs 2018-19

Termini d'exposició: 30

ANNEX REGLAMENT AJUDES D'URGENCIA
12/11/2018 08:53 - Registre de publicació

ANNEX REGLAMENT AJUDES D'URGENCIA

Termini d'exposició: 31/12/2018

Documents associats:

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica