Usted está aquí: Inicio →  Servicios de la Sede-e → Tablón de anuncios

Tablón de anuncios

261 anuncios
Aprov.definitiva exp.mod.crèdits 6/2023 Ajuntament de Cambrils
29/05/2023 08:56 - Registro de publicación

Aprovat definitivament, en no haver-se presentat reclamacions, l'expedient de modificació de crèdits número 6/2023 en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançat amb càrrec a baixes de crèdit i romanent de tresoreria, per import de 2.838.632,42 euros, dins el pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2023.

Plazo de exposición: 1 dia

Documentos asociados:
Protocol per a la recepció de les urbanitzacions no recepcionades
25/05/2023 11:43 - Registro de publicación

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 19 de maig de 2023, es va acordar l'aprovació del Protocol per a la recepció de les urbanitzacions no recepcionades, per tal que l'Ajuntament pugui iniciar els tràmits per assumir el manteniment de les dotacions i instal·lacions dels serveis urbanístics bàsics de les urbanitzacions que no han estat recepcionades. En els documents adjunts es detalla el protocol.

Plazo de exposición: 3 mesos

Anunci exposició pública Matrícula impost sobre activitats econòmiques 2023
24/05/2023 14:53 - Registro de publicación

Exposició pública Matrícula impost sobre activitats econòmiques 2023

Plazo de exposición: 15 dies naturals (fins 7 juny 2023)

CONVOCATÒRIA PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA ESPORTIVA PER L’ANY 2023.
24/05/2023 11:20 - Registro de publicación

Per resolució de Regidora Delegada de Joventut i Esports del dia 09/05/23, es va aprovar les convocatòries de subvencions pel desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives durant l'any 2023, Programa A; per organitzar i desenvolupar esdeveniments esportius a la ciutat l’any 2023, Programa C; pel desenvolupament de les activitats ordinàries dels esportistes individuals l’any 2023, Programa E.

Plazo de exposición: 20 dies

Anunci de 11/05/23 en procediment de Liquidació costos de l'execució subsidiària de mesures urgents
19/05/2023 08:33 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 60 dies hàbils

Convocatòria de subvencions per activitats que promoguin la igualtat efectiva entre dones i homes i/o la diversitat afectiva, sexual i de gènere, durant l'any 2023
16/05/2023 12:01 - Registro de publicación

Aquestes subvencions estan dirigides a aquelles entitats/associacions que desenvolupin activitats en l'àmbit de la igualtat de dones i homes i/o la diversitat afectiva, sexual i de gènere, a Cambrils o que afavoreixin a la ciutadania de Cambrils. Les activitats objecte de subvenció s’han de desenvolupar durant l’any 2023

Plazo de exposición: 30 dies hàbils

Qui ho pot demanar?

Poden acollir-se a aquests ajuts les entitats/associacions legalment constituïdes, que desenvolupin actuacions en matèria dels supòsits exposats aquí https://seu.cambrils.cat/ajuts/show/4550, i es realitzin al terme de Cambrils o bé afavoreixin a la ciutadania de Cambrils.


Com es fa el tràmit?

Presenteu la sol·licitud al registre d’entrada de la seu electrònica (Instància genèrica a https://seu.cambrils.cat/) adjuntant els formularis de sol·licitud que podeu descarregar aquí: https://seu.cambrils.cat/ajuts/show/4550

 

Termini de presentació de sol·licituds fins al 27/06/23

Edicte publicació modificació règim assistències d'un regidor - Ple 31-03-2023
Edicte Diputación Foral de Gipuzkoa
12/05/2023 09:04 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 15 dies naturals

Convocatòria de subvencions per activitats que promoguin la salut pública durant l'any 2023
11/05/2023 11:32 - Registro de publicación

Subvencions adreçades a entitats/associacions que desenvolupin activitats que fomentin la salut al terme municipal de Cambrils o que beneficiin a la població de Cambrils

Plazo de exposición: 30 dies hàbils

Finalitat de les subvencions:

 • *Donar suport a entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de la salut per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
 • *Promoure la participació i la col·laboració de la iniciativa social privada al municipi de Cambrils, o amb impacte sobre el mateix, per millorar la promoció i protecció de la salut.
 • *Efectuar accions d’informació, sensibilització i educació per a la salut dels diferents grups de població.
 • *Prevenir les malalties i atendre o donar suport a les persones afectades per les mateixes així com a ses familiars i cuidadors/es.

 

 Són subvencionables:

 • *Projectes per la promoció i protecció de la salut i la prevenció de la malaltia, dirigits a la població en general o a col·lectius en particular.
 • *Iniciatives per tal d’informar, sensibilitzar, formar sobre la salut, l’organització d’actes públics com jornades, seminaris, accions, activitats, etc. que facilitin el coneixement, la inserció i la rehabilitació de persones malaltes així com el suport a ses famílies i cuidadors/es per treballar la salut en general o en col·lectius en particular.

 

Qui ho pot demanar?

Les entitats/associacions que estiguin legalment constituïdes i/o inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Cambrils.


Com es fa el tràmit?
Presenteu la sol·licitud al registre d’entrada de l’Ajuntament de Cambrils:

Instància genèrica a https://seu.cambrils.cat/ adjuntant els formularis de sol·licitud que podeu descarregar a https://seu.cambrils.cat/ajutsPublic/showPublicacion/4071

 

Termini de presentació de sol·licituds fins al 22 de juny 2023

 

Marc legal
* Normativa de Règim Local 
* Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

*Ordenança Municipal General de Subvencions.

*Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública

Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM, consistent en modificar el Document C.2 Catàleg
09/05/2023 11:01 - Registro de publicación

Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM, consistent en modificar el Document C.2 Catàleg, pel tal d’incloure elements de l’arquitectura contemporània al precatàleg d’edificis protegits i indicar les condicions de l’edificació.

Plazo de exposición: 1 mes

logo

Ayuntamiento de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies Analíticas

Google Analytics

Cookie analítica que mide cómo interactuan los usuarios con el contenido de la página web.

Las cookies generadas por google analytics son las siguientes:

 • _ga  Se utiliza para distinguir usuarios. Expira a los 2 años.
 • _gid  Se utiliza para distinguir usuarios. Expira después de un dia.
 • _gat  Se utiliza para limitar el porcentaje de las solicitudes. Expira al minuto.
 • AMP_TOKEN  Se utiliza para poder recuperar un ID de cliente del servicio de ID de cliente de AMP. Expira entre 30 segundos y 1 año
 • _gac_  Incluye información de la campaña relativa al usuario. Expira a los 90 días.
Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros