Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

124 anuncis
Subvenció de la Diputació de Tarragona en matèria de Protecció de la Salut Pública, COVID19
11/11/2020 08:29 - Registre de publicació

Subvenció concedida per la Diputació de Tarragona en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19, convocatòria 2020

Termini d'exposició: 5 anys

ACTUACIONS REALITZADES DERIVADES DE LA PANDEMIA COVID19
Es fa públic que en data 27 d’octubre de 2020 la Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona va acordar concedir a l’Ajuntament de Cambrils una subvenció per import de 45.944,63€, destinada a finançar despeses de bens i serveis derivats de la COVID 19

 

Documents associats:
BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA ESPORTIVA
09/11/2020 11:31 - Registre de publicació

Aquestes bases tenen per objecte fixar els criteris i regular el procediment per a la con-cessió de subvencions en matèria esportiva que atorgui l’Ajuntament de Cambrils, a través del Servei Municipal d’Esports, destinades a finançar les activitats esportives i els esdeve-niments esportius que es realitzin a Cambrils i que porten a terme les entitats esportives, els centres educatius i entitats vinculades i persones físiques o jurídiques. També tenen per objecte donar suport a la participació en competicions d’àmbit internaciona

Termini d'exposició: fins el 10/12/20

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER ACTIVITATS I INICIATIVES EN MATÈRIA DE SALUT DURANT L’ANY 2020
28/10/2020 12:27 - Registre de publicació

Subvencions dirigides a aquelles entitats/associacions que desenvolupin activitats en matèria de salut, en el terme municipal de Cambrils i que complementin les competències municipals en aquest àmbit. Les activitats objecte de subvenció han de desenvolupar-se durant l’any 2020

Termini d'exposició: 30 dies

Finalitat de la convocatòria:
* Millorar la cohesió del municipi, afavorint la xarxa associativa, la participació ciutadana i la cooperació entre sector públic i privat.
* Donar suport a entitats/associacions que treballen en el camp social de la salut, per tal de fomentar valors socials i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
* Promoure la participació i col·laboració de la iniciativa social privada en el camp de la salut a Cambrils, per tal de millorar la promoció, informació i educació per a la salut dels diferents grups de població.

*Prevenir les malalties i atendre o donar suport a les persones afectades per malalties, ses familiars i cuidadors/es.
* Estimular i fomentar el moviment associatiu com a dinamitzador de l’activitat social.

 

Seran subvencionables els supòsits següents:

  • Projectes per promoure la protecció, la promoció i la prevenció de la salut dirigits a la població en general o a col·lectius en particular.
  • Iniciatives per tal d’informar, sensibilitzar, formar sobre la salut, l’organització d’actes públics com jornades, seminaris, etc. que facilitin el coneixement, la inserció i la rehabilitació de persones malaltes.

Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altra atorgada per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import dels ajuts rebuts per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l’activitat o el projecte a desenvolupar per al que s’ha sol·licitat la subvenció.

 

Qui ho pot demanar?

Poden acollir-se a aquests ajuts les entitats/associacions legalment constituïdes, que desenvolupin actuacions en l’àmbit de la salut en el terme municipal de Cambrils o afavoreixin a la ciutadania de la nostra ciutat.Com es fa el tràmit?
Presenteu la sol·licitud al registre d’entrada de l’Ajuntament de Cambrils:
* Telemàticament: https://seu.cambrils.cat/carpetaCiutadana/tramit/3647

El termini per presentar les sol·licituds és del 28 d'octubre al 28 de novembre.

 

Marc legal
* Normativa de Règim Local 
* Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

*Ordenança Municipal General de Subvencions.
* Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.

 

Projecte reconstrucció pasarel·la riera d'Alforja alçada carrer Rosa Sensat
27/10/2020 08:17 - Registre de publicació

Edicte aprovació inicial del Projecte de reconstrucció de la pasarel·la de la riera d'Alforja a alçada del carrer Rosa Sensat

Termini d'exposició: 30 dies

Convocatòria subvenció reutilització de llibres o suports didàctis curs 20-21
16/10/2020 10:43 - Registre de publicació

Convocatoria de subvenció per al foment de la reutilització de llibres de text o altres suports didàctis, per al curs escolar 2020-201

Termini d'exposició: 30 dies

El regidor delegat d’Educació, Polítiques Actives d’Ocupació, Recursos Humans, Govern Obert i Contractació ha resolt, en data 14/10/2020, número de Resolució 2020R192000439, aprovar la convocatòria de subvenció per al foment de la reutilització de llibres de text o altres suports didàctics als centres educatius de Cambrils sufragats amb fons públics, per al curs 2020-21.

Aquesta es regirà per les bases aprovades per la Junta de Govern Local el dia 16/06/2017, expedient X2017027576 i publicades al BOPT núm. 135 de data 13/07/2017.

Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament a la seu electrònica i el termini de presentació s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPT i és de 10 dies. El model de sol·licitud normalitzat, les bases i el text íntegre de la convocatòria es podrà obtenir a la seu i al web de l’Ajuntament:

http://www.cambrils.cat/ensenyament/ajuts-i-subvencions/llibres-de-text

Els criteris de valoració, establerts en les bases són els següents:

 

“Els imports atorgats als centres sol·licitants que compleixin els requisits establerts en aquestes bases es determinaran en funció:

Tipologia de centre (indicada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, en funció del grau de complexitat).

Per aquesta criteri es sumaran 2 punts als centres estàndard, 4 punts al d’alta complexitat i 5 punts en cas del de màxima complexitat.

La presentació del projecte amb tota la informació requerida.”

En el projecte es valorarà que constin els objectius, procediments, nivells educatius i el nombre d’alumnes que es preveu que participi en la convocatòria concreta. La puntuació anirà fins al 5 punts com a màxim.

Els centres educatius hauran de justificar la subvenció atorgada com a data límit l’1 de juny de 2021.

La qual cosa es fa pública, de conformitat amb l’art. 12.4 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cambrils.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar recurs de reposició potestatiu previ al contenciós administratiu davant la mateixa autoritat que hagi adoptat la resolució en el termini d’un mes o recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la data de la seva publicació, sense perjudici que els interessats puguin exercitar qualsevol altre recurs que estimin procedent.

 

Resolució tarifació social llars d'infants municipals La Galereta i M. Dolors Medina a partir del mes d'octubre
07/10/2020 10:30 - Registre de publicació

Resolució tarifació social llars d'infants municipals La Galereta i M. Dolors Medina a partir del mes d'octubre de 2020, curs 2020-21

Termini d'exposició: 30 dies

Aprovació definitiva Pjte. urbanització parcial Av. Adelaida-PMoretó i Nova Augusta
Aprov. inicial Rotonda a l'av. de l'Esport -T312
30/09/2020 09:08 - Registre de publicació

Aprovació inicial Projecte construcción de rotonda a la cruïlla de l'av. de l'Esport -T-312

Termini d'exposició: 30

Estudio Informativo para la implantación del ancho estándar tramo Castellón-Tarragona. Corredor Mediterrani
29/09/2020 10:18 - Registre de publicació

Anuncio sobre notificación de emplazamiento: recursos contencioso-administrativos nº 000923/2020 y 0000927/2020, Sección 008 de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional

Termini d'exposició: 30

Resolució tarifació social llars d'infants municipals La Galereta i M. Dolors Medina a partir del mes de setembre_2
28/09/2020 14:01 - Registre de publicació

Resolució tarifació social llars d'infants municipals La Galereta i M. Dolors Medina a partir del mes de setembre_2, curs 2020/21

Termini d'exposició: 30 dies

logo

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica
Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • _ga  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira als 2 anys.
  • _gid  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira al cap d'un dia.
  • _gat  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira després d'1 minut.
  • AMP_TOKEN  S'utilitza per poder recuperar un ID de client del servei d'IDs de client de AMP. Expira entre 30 segons i 1 any
  • _gac_  Inclou informació de la campanya relativa a l'usuari. Expira als 90 dies.
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers