Convocatòries d'ajuts i subvencions

Subvencions per activitats que promoguin la igualtat entre dones i homes i la diversitat afectiva sexual i de gènere, durant l'any 2023
16/05/2023 11:38 - Registre de publicació

Informació general

Adreçat a aquelles entitats/associacions que desenvolupin activitats en matèria d'igualtat/LGBTI+, a Cambrils o que beneficiin a la població de Cambrils. Les activitats s’han de portar a terme durant l’any 2023

Finalitat de la convocatòria:

*Millorar la cohesió social del municipi, afavorint la xarxa associativa, la participació ciutadana i la cooperació entre el sector públic i el sector privat.

*Donar suport a entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de la igualtat efectiva entre dones i homes i/o la diversitat afectiva, sexual i de gènere, per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

*Promoure la participació i la col·laboració de la iniciativa social privada al municipi de Cambrils, o amb impacte sobre el mateix, per millorar el foment de la igualtat efectiva entre dones i homes i/o la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

*Efectuar accions d’informació, sensibilització i educació per a la igualtat de gènere i/o la diversitat afectiva, sexual i de gènere dels diferents grups de població.

*Estimular i fomentar el moviment associatiu com a dinamitzador de l’activitat social.

*Recolzar activitats que permetin l’apoderament de les dones i/o de les persones LGBTI+, així com el reforç de les seves relacions socials.

Seran subvencionables els següents supòsits:

En l’àmbit de la Igualtat efectiva entre dones i homes:

*Projectes que fomentin la presència i la visibilitat de les dones a la vida social i associativa de la ciutat.

*Iniciatives per promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en els diferents àmbits de la vida quotidiana.

*Iniciatives que incideixen en la sensibilització i prevenció de la violència masclista.

*Programa d’activitats adreçades a les dones de caràcter lúdic, sensibilitzador, cultural, educatiu, preventiu, formatiu i de suport.

En l’àmbit de la Diversitat afectiva sexual i de gènere:

*Projectes que fomentin la presència i la visibilitat de les persones LGBTI+ a la vida social i associativa de la ciutat.

*Iniciatives per promoure la igualtat efectiva de les persones LGBTI+ en els diferents àmbits de la vida quotidiana.

*Iniciatives que incideixen en la sensibilització i prevenció de la homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

*Programa d’activitats adreçades a les persones LGBTI+ de caràcter lúdic, sensibilitzador, cultural, educatiu, preventiu, formatiu i de suport.

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 17/05/2023 al 27/06/2023

Lloc de presentació

Presenteu la sol·licitud al registre d’entrada de l’Ajuntament de Cambrils, de forma telemàtica a la seu electrònica 

 1. Empleneu els formularis de sol·licitud (que podeu descarregar a continuació) documents necessaris per aquest tràmit
 2. Cumplimenteu els camps de la Instància Genèrica
 3. Durant el procés de tramitació de la instància genèrica, adjunteu els formularis específics de la sol·licitud de subvenció.

URL de les sol·licituds Tramitació de la sol·licitud

Termini de la sol·licitud

Del 17 de maig fins al 27 de juny (ambdós inclosos)

Més informació a: https://www.cambrils.cat/igualtat/ambits-tematics/subvencions

Justificacions

Termini de presentació de justificacions el 31/01/2024

Lloc de presentació

La justificació de la subvenció s’efectuarà, un cop realitzat el projecte o l’activitat, i es farà presentant al registre d’entrada de la seu electrònica, de forma telemàtica 

 1. Empleneu els formularis de justificació (que podeu descarregar a continuació) necessaris per aquest tràmit.
 2. Cumplimenteu la instància genèrica.
 3. Durant el procés de tramitació de la instància genèrica, adjunteu els formularis específics de la justificació de subvenció, les factures i altres documents que creieu oportuns per a justificar de forma correcta.

 

Per a la justificació de la subvenció caldrà aportar la documentació acreditativa de la realització de l’activitat/s que es concreta amb la presentació de la següent documentació:

 1. Formulari de justificació de subvenció(Model S-3).
 2. Memòria de l’activitat(Model Annex 8). Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades.
 3. Memòria econòmica(Model Annex 2). Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat, amb el següent contingut:
  1. Detall d’ingressos i despeses.Relació d’ingressos i de despeses respecte a l’activitat per la que es demana la subvenció. Informació dels imports aprovats i/o rebuts en concepte de subvenció per aquella mateixa activitat durant l’any 2022. Indicar també les aportacions econòmiques fetes per les persones sòcies a través de quotes i similars respecte aquella activitat.
  2. Factures. Relació numerada de les factures presentades. Poden ser originals o fotocòpies de les mateixes. Les factures i altres justificants de les despeses efectuades s’hauran d’ajustar a les condicions  que es troben establertes a l'apartat 13 de la convocatòria; i a l'apartat 17 de les bases reguladores. La relació de factures es detalla en el formulari Annex 2 BIS.

En cas de no complir-se els requisits exigits es procedirà a rebutjar els justificants que no s'ajustin a la normativa vigent i al requeriment de devolució de la subvenció si fos el cas de no quedar correctament justificada.

Així mateix, s’hauran de justificar les despeses per import, igual o superior, als ingressos obtinguts per les persones beneficiàries més la subvenció atorgada pel desenvolupament de l’activitat/s.

En tot cas, els documents que es presentin per la justificació de la subvenció s’hauran d’ajustar al que estableix l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Cambrils.

URL de les justificacions Tramitació de la justificació

Termini de la justificació

El termini de justificació de les actuacions subvencionades per l’exercici 2023 serà fins al 31/01/2024 com a data màxima.

logo

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica
Configuració de cookies

Linformem que en aquest lloc web utilitzem cookies tant pròpies com de tercers per oferir un millor servei, dacord amb els seus hàbits de navegació. Podeu consultar la política de cookies: AQUÍ

A continuació pot triar quines cookies voleu acceptar o rebutjar segons la seva finalitat.

Estrictament necessàries (necessària)

Cookies estrictament necessàries per al funcionament del lloc web.Aquestes cookies no poden rebutjar-se i són les encarregades entre altres finalitats de permetre la identificació d'un usuari registrat o desar la configuració de cookies.

2 Aplicacions

Ajustos de cookies (necessària)

cb_enabled. Recorda els ajustos de les cookies

Finalitat: Estrictament necessàries

Sessió (necessària)

JSESSIONID. Permet a l'usuari iniciar sessió

Finalitat: Estrictament necessàries

Analítiques

Cookies que s'encarreguen d'analitzar el comportament de l'usuari per tal de millorar el servei proporcionat.

1 Aplicació

Google Analytics

Finalitat: Analítiques