Esteu aquí: Inici → Avís legal

Avís legal

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Contacte del delegat de protecció de dades:

Global Legal Data, SL
C/Tuset 23-25, 1r 8a 
08006- BARCELONA
Tf 933 011 286

 

Aquest és un lloc web que l'Ajuntament de Cambrils posa a disposició dels ciutadans i les ciutadanes a través de la xarxa Internet. Els seus objectius són donar servei i informació a tots aquests usuaris i projectar i donar a conèixer l'Ajuntament i la seva activitat.

D'acord  amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal), l'Ajuntament de Cambrils es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i es compromet també a complir amb el deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Les dades subministrades pels usuaris no seran destinades a finalitats diferents de les expressades en cada cas. Tampoc no es facilitaran a terceres parts, d'acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal que estableix la Llei Orgànica de Protecció de dades, excepte quan les dades es recullin per a l’exercici de les funcions pròpies de les administracions públiques en l’àmbit de les seves competències administratives i sigui necessari cedir les dades a d’altres administracions públiques i tercers relacionats, per a la mateixa finalitat per a les quals foren facilitades, o per al seu manteniment o compliment i quan el tractament de les dades tingui com a finalitat protegir un interès vital de l’interessat en els termes de l’article 7, apartat 6, d’aquesta Llei, sempre que no es vulnerin els drets i les llibertats fonamentals de l’interessat.

La recollida i el tractament de les dades personals té com a finalitats la gestió, la prestació, la presentació d'informació, l’ampliació i la millora dels serveis sol•licitats en cada moment per l'usuari, i el seguiment dels tràmits i les consultes plantejades pels usuaris.
Els usuaris consenten que l'Ajuntament de Cambrils tracti les seves dades personals en els termes d'aquesta política de protecció de dades.

Els usuaris podran exercir en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades personals que constin en els fitxers de l'Ajuntament, per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció. Per exercir aquests drets s’han de dirigir personalment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana - Ajuntament de Cambrils - Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona), o per escrit, acompanyant fotocòpia del DNI, a l’adreça anteriorment indicada o a l’adreça electrònica oac@cambrils.org. Els menors de 14 anys, necessiten autorització del pare, la mare o el/la tutor/a.

L'Ajuntament es reserva la facultat de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades. En aquest cas, l'Ajuntament anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol•licitant, en el cas que sigui necessari, l’acceptació d'aquests canvis.

Els usuaris accepten expressament rebre informació de l'Ajuntament de Cambrils via SMS, correu postal, correu electrònic o xarxa social, relativa a les funcions que li són pròpies. Els usuaris poden exercir en tot moment els drets d'oposició en els termes expressats anteriorment.
 

logo

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica
Configuració de cookies

Linformem que en aquest lloc web utilitzem cookies tant pròpies com de tercers per oferir un millor servei, dacord amb els seus hàbits de navegació. Podeu consultar la política de cookies: AQUÍ

A continuació pot triar quines cookies voleu acceptar o rebutjar segons la seva finalitat.

Estrictament necessàries (necessària)

Cookies estrictament necessàries per al funcionament del lloc web.Aquestes cookies no poden rebutjar-se i són les encarregades entre altres finalitats de permetre la identificació d'un usuari registrat o desar la configuració de cookies.

2 Aplicacions

Ajustos de cookies (necessària)

cb_enabled. Recorda els ajustos de les cookies

Finalitat: Estrictament necessàries

Sessió (necessària)

JSESSIONID. Permet a l'usuari iniciar sessió

Finalitat: Estrictament necessàries

Analítiques

Cookies que s'encarreguen d'analitzar el comportament de l'usuari per tal de millorar el servei proporcionat.

1 Aplicació

Google Analytics

Finalitat: Analítiques