Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Normativa

Normativa

Ordenances fiscals

24 publicacions
Ordenança Fiscal núm. 17 Reguladora de la taxa per a la prestació de serveis
12/06/2019 11:38 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 17 Reguladora de la taxa per a la prestació de serveis

Ordenança núm. 18 Reguladora dels Preus Públics. Any 2019
16/05/2019 08:02 - Registre de publicació

Ordenança núm. 18 Reguladora dels Preus Públics. Any 2019

Ordenança Fiscal núm. 00 General de gestió, inspecció i recaptació. Any 2019
02/01/2019 09:36 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 00 General de gestió, inspecció i recaptació. Any 2019

Ordenança Fiscal núm. 01 Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles. Any 2019
02/01/2019 09:33 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 01 Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles. Any 2019

Ordenança Fiscal núm. 02 Impost sobre Activitats Econòmiques. Any 2019
02/01/2019 09:32 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 02 Impost sobre Activitats Econòmiques. Any 2019

Ordenança Fiscal núm. 03 Reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Any 2019
02/01/2019 09:31 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 03 Reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Any 2019

Ordenança Fiscal núm. 04 Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Any 2019
02/01/2019 09:29 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 04 Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Any 2019

Ordenança Fiscal núm. 05 Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Any 2019
02/01/2019 09:27 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 05 Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Any 2019

Ordenança Fiscal núm. 06 Reguladora de la taxa de recollida d'escombraries. Any 2019
02/01/2019 09:26 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 06 Reguladora de la taxa de recollida d'escombraries. Any 2019

Ordenança Fiscal núm. 09 Reguladora de la taxa per llicència d'obertura d'establiments, llicència ambiental i comunicació prèvia o declaració responsable. Any 2019
02/01/2019 09:23 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 09 Reguladora de la taxa per llicència d'obertura d'establiments, llicència ambiental i comunicació prèvia o declaració responsable. Any 2019

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica