Catàleg de Dades i Documents Interoperables

El Catàleg de dades i documents interoperables és la relació actualitzada de dades i documents que estan en poder de l’Ajuntament de Cambrils i/o d’altres administracions públiques i que es poden obtenir per mitjans electrònics, a l’efecte de fer efectiu el dret dels ciutadans i ciutadanes a no aportar-los en un procediment concret.

 

 Referència normativa

La Llei 39/2015,  del procediment administratiu comú de les administracions públiques, reconeix el dret dels ciutadans, empreses i entitats ciutadanes a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics i a no presentar dades o documents que estiguin en poder de les mateixes, alhora d’acreditar qualsevol requisit per gaudir d’un determinat servei. 

 

Així mateix, l’article 10.1.b) de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, obliga a la difusió per mitjans electrònics de "Catàleg de Dades i Documents interoperables que són en poder de les Administracions Públiques", aquest catàleg haurà d’estar disponible a la Seu electrònica municipal.

 

 

A continuació es mostra el Catàleg de Dades i Documents Interoperables (setembre 2022)

 

 

Ajuts, subvencions i beques

 •  Padró municipal d'habitants (Administració Local)
 • Demandants d'ocupació (GENCAT. Servei Públic d’Ocupació de Catalunya-SOC)
 • Impost d'Activitats Econòmiques (AGE. Agencia Estatal Administración Tributaria-AEAT)
 • Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta (AGE. Agencia Estatal Administración Tributaria-AEAT/Tesorería General Seguridad Social-TGSS)
 • Registre de la Propietat (Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya-CRMP)
 • Documents tècnics (Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona)
 • Documents tècnics (Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya)
 • Deute amb l'ATC (GENCAT. Agència Tributària de Catalunya)
 • Prestacions per desocupació (AGE. Servicio Público Empleo Estatal-SEPE)
 • Discapacitats (GENCAT. Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal-SISPAP)

 Autoritzacions, permisos i llicències

 •  Documents tècnics (Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona-CETIB)
 • Documents tècnics (Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicacions-COETC)
 • Padró municipal d'habitants (Administració Local)
 • Impost d'Activitats Econòmiques (AGE. Agencia Estatal Administración Tributaria-AEAT)
 • Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta (AGE. Agencia Estatal Administración Tributaria-AEAT/Tesorería General Seguridad Social-TGSS)
 • Registre de Vehicles i Conductors (AGE. Dirección General de Tráfico-DGT)
 • Documents tècnics (Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona-CAATEB)
 • Documents tècnics (Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya-COAC)
 • Deute amb l'ATC (GENCAT. Agència Tributària de Catalunya-ATC)
 • Documents tècnics COEIC (Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya)

 Comunicacions prèvies i declaracions

 •  Documents tècnics CETIB (Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona-CETIB)
 • Documents tècnics COETC (Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicacions)
 • Padró municipal d'habitants (Administració local)
 • Demandants d'ocupació (GENCAT. Servei Públic d’Ocupació de Catalunya-SOC)
 • Impost d'Activitats Econòmiques (AGE. Agencia Estatal Administración Tributaria-AEAT)
 • Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta (AGE. Agencia Estatal Administración Tributaria-AEAT/Tesorería General Seguridad Social-TGSS)
 • Registre de Vehicles i Conductors (AGE. Dirección General de Tráfico-DGT)
 • Registre de la Propietat (Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya-CRPME)
 • Registre Mercantil (Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya-CRPME)
 • Documents tècnics (Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona-CAATEB)

Contractació pública

 • Documents tècnics CETIB (Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona-CETIB)
 • Documents tècnics (Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicacions-COETC)
 • Impost d'Activitats Econòmiques (AGE. Agencia Estatal Administración Tributaria-AEAT)
 • Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta (AGE. Agencia Estatal Administración Tributaria-AEAT/Tesorería General Seguridad Social-TGSS)
 • Registre Mercantil (Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya-CRPME)
 • Documents tècnics (Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona-CAATEB)
 • Documents tècnics (Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya-COAC)
 • Deute amb l'ATC (GENCAT. Agència Tributària de Catalunya)
 • Documents tècnics COEIC (Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya)
 • Documents tècnics CAATEG

 Denuncies

 • Registre de Vehicles i Conductors (AGE. Dirección General de Tráfico-DGT)
 • Registre Central d'Assegurats (CATSALUT)
 • Deutors de l'IVTM (Administració Local)

 Gestió de Registres

 •  Padró municipal d'habitants (Administració Local)
 • Registre de Vehicles i Conductors (AGE. Dirección General de Tráfico-DGT)
 • Registre Central d'Assegurats (GENCAT.CATSALUT)
 • Deutors de l'IVTM (Administració Local)

Gestió i recaptació d'ingressos públics

 • Padró municipal d'habitants (Administració Local)
 • Demandants d'ocupació (GENCAT. Servei Públic d’Ocupació de Catalunya-SOC)
 • Impost d'Activitats Econòmiques (AGE. Agencia Estatal Administración Tributaria-AEAT)
 • Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta (AGE. Agencia Estatal Administración Tributaria-AEAT/Tesorería General Seguridad Social-TGSS)
 • Registre de Vehicles i Conductors (AGE. Dirección General de Tráfico-DGT)
 • Registre de la Propietat (Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya-CRMP)
 • Deute amb l'ATC (GENCAT. Agència Tributària de Catalunya)
 • Prestacions per desocupació (AGE. Servicio Público Empleo Estatal-SEPE)
 • Discapacitats (GENCAT. Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal-SISPAP)
 • Cadastre (AGE. Direcció General de Cadastre-DGD)

Informació i assessorament

 •  Padró municipal d'habitants (Administració Local)
 • Demandants d'ocupació (GENCAT. Servei Públic d’Ocupació de Catalunya-SOC)
 • Impost d'Activitats Econòmiques (AGE. Agencia Estatal Administración Tributaria-AEAT)
 • Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta (AGE. Agencia Estatal Administración Tributaria-AEAT/Tesorería General Seguridad Social-TGSS)
 • Registre de la Propietat (Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya-CRMP)
 • Prestacions per desocupació (AGE. Servicio Público Empleo Estatal-SEPE)
 • Discapacitats (GENCAT. Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal-SISPAP)

Inscripcions i matriculacions a ensenyaments i activitats

 • Padró municipal d'habitants (Administració Local)
 • Demandants d'ocupació (GENCAT. Servei Públic d’Ocupació de Catalunya-SOC)
 • Impost d'Activitats Econòmiques (AGE. Agencia Estatal Administración Tributaria-AEAT)
 • Prestacions per desocupació (AGE. Servicio Público Empleo Estatal-SEPE)
 • Discapacitats (GENCAT. Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal-SISPAP)
 • Titulacions (AGE. Ministerio de Educación)
 • Registre Central d'Assegurats (GENCAT.CATSALUT)

Processos de selecció de personal

 • Padró municipal d'habitants (Administració Local)
 • Demandants d'ocupació (GENCAT. Servei Públic d’Ocupació de Catalunya-SOC)
 • Discapacitats (GENCAT. Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal-SISPAP)
 • Titulacions (AGE. Ministeri d'Educació)
 • Registre Central d'Assegurats (GENCAT.CATSALUT)

Sancions i multes

 • Padró municipal d'habitants (Administració Local)
 • Registre de Vehicles i Conductors (AGE-Dirección General de Tráfico-DGT)
 • Prestacions per desocupació (AGE. Servicio Público Empleo Estatal-SEPE)
 • Deutors de l'IVTM (Administració Local)

Suggeriments, queixes i reclamacions

 • Registre de Vehicles i Conductors (AGE-Dirección General de Tráfico-DGT)
 • Deutors de l'IVTM (Administració Local)

   

logo

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica
Configuració de cookies

Linformem que en aquest lloc web utilitzem cookies tant pròpies com de tercers per oferir un millor servei, dacord amb els seus hàbits de navegació. Podeu consultar la política de cookies: AQUÍ

A continuació pot triar quines cookies voleu acceptar o rebutjar segons la seva finalitat.

Estrictament necessàries (necessària)

Cookies estrictament necessàries per al funcionament del lloc web.Aquestes cookies no poden rebutjar-se i són les encarregades entre altres finalitats de permetre la identificació d'un usuari registrat o desar la configuració de cookies.

2 Aplicacions

Ajustos de cookies (necessària)

cb_enabled. Recorda els ajustos de les cookies

Finalitat: Estrictament necessàries

Sessió (necessària)

JSESSIONID. Permet a l'usuari iniciar sessió

Finalitat: Estrictament necessàries

Analítiques

Cookies que s'encarreguen d'analitzar el comportament de l'usuari per tal de millorar el servei proporcionat.

1 Aplicació

Google Analytics

Finalitat: Analítiques