Convocatorias de ayudas y subvenciones

CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES I EDIFICIS AL MUNICIPI DE CAMBRILS - TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 29 DE SETEMBRE AL 31 D'OCTUBRE DE 2022
28/09/2022 09:34 - Registro de publicación

Información general

  1. DOCUMENTS QUE HAN D’ACOMPANYAR A LA SOL·LICITUD

La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent:

  • Declaració responsable d’obligacions fiscals i compliments de requisits (annex 1)
  • Documentació que acrediti que el promotor de les obres reuneix les condicions de l’article 4 de les bases reguladores (propietari, arrendatari...).
  • En el supòsit que la persona sol·licitant no sigui la propietària cal autorització escrita del titular de la propietat.
  • Caldrà presentar declaració jurada del titular de la propietat conforme no serà destinat a l’explotació turística.
  • En el cas de Comunitats de Propietaris caldrà aportar l’acreditació de la representació.
  • Fotografies de l’àmbit d’actuació de les obres (façanes, interiors...).
  • Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE), excepte els d’antiguitat inferior a 45 anys.
  • En les sol·licituds per actuacions sobre les instal·lacions, caldrà adjuntar memòria valorada de l’obra a executar elaborada per un instal·lador autoritzat, sempre i quan no s’hagi aportat en la sol·licitud de llicència d’obres.

Solicitudes

logo

Ayuntamiento de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Sede Electrónica
Configuración de cookies

Le informamos que en este sitio web utilizamos cookies tanto propias como de terceros para ofrecerle un mejor servicio, de acuerdo con sus hábitos de navegación. Puede consultar la política de cookies: AQUÍ

A continuación puede elegir qué cookies desea aceptar o rechazar según su finalidad.

Estrictamente necesarias (necesarias)

Cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio web. Estas cookies no pueden rechazarse y son las encargadas entre otros fines de permitir la identificación de un usuario registrado o guardar la configuración de cookies.

2 Aplicaciones

Ajustes de las cookies (necesarias)

cb_enabled. Almacena los ajustes de las cookies

Finalidad: Estrictamente necesarias

Sessión (necesarias)

JSESSIONID. Permite al usuario inicar sesión

Finalidad: Estrictamente necesarias

Analíticas

Cookies que se encargan de analizar el comportamiento del usuario para mejorar el servicio proporcionado.

1 Aplicación

Google Analytics

Finalidad: Analíticas