Actes i acords d'òrgans col·legiats

Convocatòries de Ple

4 publicacions dactes i acords
Convocatòria del Ple extraordinari de data 3-9-19
Publicitat de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 23.08.2019
20/08/2019 13:50 - Registre de publicació
Data: 23/08/2019

S'informa de la publicitat de la sessió ordinària de la JGL de divendres 23.08.19, en el següent punt, en tractar-se d'un assumpte competència del Ple delegada en la JGL:

Assumpte de Polítiques Actives d'Ocupació

1.- Aprovació de la gestió i l'organització dels cursos de la Formació Professionalitzadora d'àmbit municipal i de l'Aula d'Idiomes organitzats per la Regidoria d'Educació i Polítiques Actives d'Ocupació, d'octubre de 2019 a juny de 2021, així com els preus públics corresponents (X2019045467)

L'assumpte es tractarà com a primer punt de l'ordre del dia

La Junta de Govern Local està convocada a les 9,30

Convocatòria del Ple extra. CARTIPÀS 10-7-19
Convocatòria per la constitució del nou Ajuntament el 15-6-19
12/06/2019 15:01 - Registre de publicació
Data: 12/06/2019

Convocatòria de la sessió de constitució del nou Ajuntament per al mandat 2019-2023 que tindrà lloc el dia 15 de juny de 2019, a les 12: hores al Saló de Sessions de la Casas Consistorial

Documents associats:

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica