Convocatorias de concursos y premios

Convocatòria del 14è Premi de Narrativa Marítima Vila Cambrils Josep Lluís Savall 2024
09/05/2024 10:03 - Registro de publicación

El Premi de Narrativa Vila de Cambrils va néixer amb la finalitat de promoure i donar suport a la llengua catalana escrita, tenint la mar com a protagonista.

Tota la informació es pot trobar a: https://www.cambrils.cat/ca/serveis/cultura/premis-i-biennal-dart/premi-de-narrativa

Bases

Resoluciones

1 d'octubre de 2024

Solicitudes

Plazo de presentación de solicitudes del 09/05/2024 al 01/10/2024

Les obres s'han d'enviar per correu electrònic a l'adreça preminarrativa@cambrils.cat , seguint el següent procediment:

  1. A l'apartat Assumpte es farà constar Premi de Narrativa Marítima Vila de Cambrils.
  2. En el cos del missatge es farà constar el nom del premi, el títol de l'obra i, si s'escau, el prseudònim de l'autor/a.
  3. L'obra original que opti al premi, s'adjuntarà a aquest missatge en format PDF. Aquest document tindrà com a títol el mateix de l'obra.
  4. En un altre document adjunt, en format PDF. es faran constar les referències que permetin identificar l'autor/a (nom, i cogonoms, adreça actual completa, número de telèfon, adreça correu elctrònic i número de document d'identificació). Aquest document tindrà com a nom la paraula plica seguida del no de l'obra.
  5. Caldrà aportar també una còpia escanejada del document d'identificació de l'autor/a (DNI, NIE, Passaport).Un cop presentada al premi, cap obra no podrà ser retirada per l'autor/a per tal de fer-hi correccions, ampliacions o per renunciar al concurs.
logo

Ayuntamiento de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Sede Electrónica
Configuración de cookies

Le informamos que en este sitio web utilizamos cookies tanto propias como de terceros para ofrecerle un mejor servicio, de acuerdo con sus hábitos de navegación. Puede consultar la política de cookies: AQUÍ

A continuación puede elegir qué cookies desea aceptar o rechazar según su finalidad.

Estrictamente necesarias (necesarias)

Cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio web. Estas cookies no pueden rechazarse y son las encargadas entre otros fines de permitir la identificación de un usuario registrado o guardar la configuración de cookies.

2 Aplicaciones

Ajustes de las cookies (necesarias)

cb_enabled. Almacena los ajustes de las cookies

Finalidad: Estrictamente necesarias

Sessión (necesarias)

JSESSIONID. Permite al usuario inicar sesión

Finalidad: Estrictamente necesarias

Analíticas

Cookies que se encargan de analizar el comportamiento del usuario para mejorar el servicio proporcionado.

1 Aplicación

Google Analytics

Finalidad: Analíticas