Convocatòries d'ajuts i subvencions

Subvencions per activitats que promoguin la salut pública durant l'any 2023
01/09/2022 10:28 - Registre de publicació

Informació general

Subvencions adreçades a entitats/associacions que desenvolupin activitats en matèria de salut a Cambrils o que beneficiin a la població del municipi. Les activitats s’han de desenvolupar durant l’any 2023.

Són subvencionables els següents supòsits:

*Projectes per la promoció i protecció de la salut i la prevenció de la malaltia, dirigits a la població en general o a col·lectius en particular.

*Iniciatives per tal d’informar, sensibilitzar, formar sobre la salut, l’organització d’actes públics com jornades, seminaris, accions, activitats, etc. que facilitin el coneixement, la inserció i la rehabilitació de persones malaltes així com el suport a ses famílies i cuidadors/es per treballar la salut en general o en col·lectius en particular.

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 12/05/2023 al 22/06/2023

Lloc de presentació

Presenteu la sol·licitud al registre d’entrada de l’Ajuntament de Cambrils, de forma telemàtica a la seu electrònica (https://tramits.cambrils.cat/OAC/CdT.jsp?tramit=1

 1. Empleneu els formularis de sol·licitud necessaris per aquest tràmit (podeu descarregar-los a continuació)
 2. Cumplimenteu la instància genèrica.
 3. Durant el procés de tramitació, adjunteu els formularis específics de la sol·licitud de subvenció.

URL de les sol·licituds Tramitació de la sol·licitud

Justificacions

Termini de presentació de justificacions el 31/01/2024

Lloc de presentació

La justificació de la subvenció s’efectuarà, un cop realitzat el projecte o l’activitat, i es farà presentant al registre d’entrada de la seu electrònica (https://tramits.cambrils.cat/OAC/CdT.jsp?tramit=1)

 1. Empleneu els formularis de justificació necessaris per aquest tràmit (que podeu descarregar a continuació) 
 2. Cumplimenteu la instància genèrica.
 3. Durant el procés de tramitació, adjunteu els formularis específics de la justificació de subvenció, les factures i altres documents que creieu oportuns per a justificar de forma correcta.

 

DOCUMENTACIÓ:

 1. Formulari de justificació de subvenció(Model S-3)
 1. Memòria de l’activitat(Model Annex 8). Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades.
 1. Memòria econòmica(Model Annex 2). Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat, amb el següent contingut:
 • *Detall d’ingressos i despeses. Relació d’ingressos i de despeses respecte a l’activitat subvencionada. Informació dels imports aprovats i/o rebuts en concepte de subvenció per aquella mateixa activitat durant l’any 2022. Indicar també les aportacions econòmiques fetes per les persones sòcies a través de quotes i similars respecte aquella activitat.
 • *Factures. Relació numerada de les factures presentades. Poden ser originals o fotocòpies de les mateixes.

Les factures i altres justificants de les despeses efectuades s’hauran d’ajustar a les condicions  que es troben establertes a l'apartat 13 de la convocatòria; i a l'apartat 17 de les bases reguladores.

 

*Model Annex 2 BIS: formulari complementari de la relació de factures per justificar.

 

 

En cas de no complir-se els requisits exigits es procedirà a rebutjar els justificants que no s'ajustin a la normativa vigent i al requeriment de devolució de la subvenció si fos el cas de no quedar correctament justificada.

 

S’hauran de justificar les despeses per import, igual o superior, als ingressos obtinguts per les persones beneficiàries més la subvenció atorgada pel desenvolupament de l’activitat/s.

 

URL de les justificacions Tramitació de la justificació

logo

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica
Configuració de cookies

Linformem que en aquest lloc web utilitzem cookies tant pròpies com de tercers per oferir un millor servei, dacord amb els seus hàbits de navegació. Podeu consultar la política de cookies: AQUÍ

A continuació pot triar quines cookies voleu acceptar o rebutjar segons la seva finalitat.

Estrictament necessàries (necessària)

Cookies estrictament necessàries per al funcionament del lloc web.Aquestes cookies no poden rebutjar-se i són les encarregades entre altres finalitats de permetre la identificació d'un usuari registrat o desar la configuració de cookies.

2 Aplicacions

Ajustos de cookies (necessària)

cb_enabled. Recorda els ajustos de les cookies

Finalitat: Estrictament necessàries

Sessió (necessària)

JSESSIONID. Permet a l'usuari iniciar sessió

Finalitat: Estrictament necessàries

Analítiques

Cookies que s'encarreguen d'analitzar el comportament de l'usuari per tal de millorar el servei proporcionat.

1 Aplicació

Google Analytics

Finalitat: Analítiques