Convocatorias de ayudas y subvenciones

Convocatòria subvencions per activitats que promoguin la igualtat entre dones i homes i la diversitat afectiva sexual i de gènere, durant l'any 2021
27/08/2021 13:55 - Registro de publicación

Información general

Subvencions dirigides a aquelles entitats/associacions que desenvolupin activitats en matèria de igualtat/LGBTI en el terme municipal de Cambrils i que complementin les competències municipals en aquests àmbits. Les activitats objecte de subvenció s’han de desenvolupar durant l’any 2021

Finalitat de la convocatòria:

*Millorar la cohesió social del municipi, afavorint la xarxa associativa, la participació ciutadana i la cooperació entre el sector públic i el sector privat.

*Donar suport a entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de la igualtat efectiva entre dones i homes i/o la diversitat afectiva, sexual i de gènere, per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

*Promoure la participació i la col·laboració de la iniciativa social privada al municipi de Cambrils, o amb impacte sobre el mateix, per millorar el foment de la igualtat efectiva entre dones i homes i/o la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

*Efectuar accions d’informació, sensibilització i educació per a la igualtat de gènere i/o la diversitat afectiva, sexual i de gènere dels diferents grups de població.

*Estimular i fomentar el moviment associatiu com a dinamitzador de l’activitat social.

*Recolzar activitats que permetin l’apoderament de les dones i/o de les persones LGBTI+, així com el reforç de les seves relacions socials.

Seran subvencionables els següents supòsits:

En l’àmbit de la Igualtat efectiva entre dones i homes:

*Projectes que fomentin la presència i la visibilitat de les dones a la vida social i associativa de la ciutat.

*Iniciatives per promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en els diferents àmbits de la vida quotidiana.

*Iniciatives que incideixen en la sensibilització i prevenció de la violència masclista.

*Programa d’activitats adreçades a les dones de caràcter lúdic, sensibilitzador, cultural, educatiu, preventiu, formatiu i de suport.

En l’àmbit de la Diversitat afectiva sexual i de gènere:

*Projectes que fomentin la presència i la visibilitat de les persones LGBTI+ a la vida social i associativa de la ciutat.

*Iniciatives per promoure la igualtat efectiva de les persones LGBTI+ en els diferents àmbits de la vida quotidiana.

*Iniciatives que incideixen en la sensibilització i prevenció de la homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

*Programa d’activitats adreçades a les persones LGBTI+ de caràcter lúdic, sensibilitzador, cultural, educatiu, preventiu, formatiu i de suport.

Solicitudes

Plazo de presentación de solicitudes del 30/08/2021 al 11/10/2021

Lugar de presentación

Presenteu la sol·licitud al registre d’entrada de l’Ajuntament de Cambrils, de forma telemàtica a https://seu.cambrils.cat/ (INSTÀNCIA GENÈRICA)

 1. Empleneu els formularis de sol·licitud (que podeu descarregar a continuació) documents necessaris per aquest tràmit
 2. Cumplimenteu els camps de la Instància Genèrica
 3. Durant el procés de tramitació de la instància genèrica, adjunteu els formularis específics de la sol·licitud de subvenció.

 

URL de las solicitudes Tramitación de la solicitud

Plazo de la solicitud

Del 30 d'agost a l'11 d'octubre

 

Més informació a: https://www.cambrils.cat/igualtat/ambits-tematics/subvencions

Justificaciones

Plazo de presentación de justificaciones hasta el 31/01/2022

Lugar de presentación

La justificació de la subvenció s’efectuarà, un cop realitzat el projecte o l’activitat, i es farà presentant al registre d’entrada de la seu electrònica, de forma telemàtica a https://seu.cambrils.cat/  (Apartat:  INSTÀNCIA GENÈRICA)

 1. Empleneu els formularis de justificació (que podeu descarregar a continuació) necessaris per aquest tràmit.
 2. Cumplimenteu la instància genèrica.
 3. Durant el procés de tramitació de la instància genèrica, adjunteu els formularis específics de la justificació de subvenció, les factures i altres documents que creieu oportuns per a justificar de forma correcta.

 

Per a la justificació de la subvenció caldrà aportar la documentació acreditativa de la realització de l’activitat/s que es concreta amb la presentació de la següent documentació:

 1. Formulari de justificació de subvenció(Model S-3).
 2. Memòria de l’activitat(Model Annex 8). Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades.
 3. Memòria econòmica(Model Annex 2). Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat, amb el següent contingut:
  1. Detall d’ingressos i despeses.Relació d’ingressos i de despeses respecte a l’activitat per la que es demana la subvenció. Informació dels imports aprovats i/o rebuts en concepte de subvenció per aquella mateixa activitat durant l’any 2021. Indicar també les aportacions econòmiques fetes per les persones sòcies a través de quotes i similars respecte aquella activitat.
  2. Factures. Relació numerada de les factures presentades. Poden ser originals o fotocòpies de les mateixes. Les factures i altres justificants de les despeses efectuades s’hauran d’ajustar a les condicions  que es troben establertes a l'apartat 13 de la convocatòria; i a l'apartat 17 de les bases reguladores.

En cas de no complir-se els requisits exigits es procedirà a rebutjar els justificants que no s'ajustin a la normativa vigent i al requeriment de devolució de la subvenció si fos el cas de no quedar correctament justificada.

Així mateix, s’hauran de justificar les despeses per import, igual o superior, als ingressos obtinguts per les persones beneficiàries més la subvenció atorgada pel desenvolupament de l’activitat/s.

En tot cas, els documents que es presentin per la justificació de la subvenció s’hauran d’ajustar al que estableix l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Cambrils.

Plazo de la justificación

El termini de justificació de les actuacions subvencionades per l’exercici 2021 serà el 31/01/2022.

logo

Ayuntamiento de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Sede Electrónica
Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies Analíticas

Google Analytics

Cookie analítica que mide cómo interactuan los usuarios con el contenido de la página web.

Las cookies generadas por google analytics son las siguientes:

 • _ga  Se utiliza para distinguir usuarios. Expira a los 2 años.
 • _gid  Se utiliza para distinguir usuarios. Expira después de un dia.
 • _gat  Se utiliza para limitar el porcentaje de las solicitudes. Expira al minuto.
 • AMP_TOKEN  Se utiliza para poder recuperar un ID de cliente del servicio de ID de cliente de AMP. Expira entre 30 segundos y 1 año
 • _gac_  Incluye información de la campaña relativa al usuario. Expira a los 90 días.
Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros