Convocatorias de ayudas y subvenciones

Convocatòria de subvencions per a promoure el lloguer social a les persones propietàries d'habitatges que els cedeixen a la Borsa d'Habitatge de Cambrils per a l'any 2019
26/09/2019 15:12 - Registro de publicación

Información general

La finalitat d’aquestes subvencions és establir mesures de foment i de suport al Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de Cambrils per incentivar el creixement del lloguer social; sensibilitzant a les persones propietàries d’habitatges buits en la necessitat de mobilitzar-los i posar-los a disposició del Servei de la Borsa d’Habitatge, sense ànim de lucre i amb un rerefons solidari per un preu de lloguer inferior al del mercat.

Qui ho pot demanar?

Poden demanar la subvenció les persones propietàries d’habitatges; sempre que siguin particulars o institucions i entitats sense afany de lucre, i que compleixin els següents requisits:

* Posar a disposició o cedir a la Borsa d’Habitatge de Cambrils un habitatge lliure desocupat en bon estat d’ús i conservació situat al municipi de Cambrils, per ser destinat a lloguer per un període mínim de 12 mesos, i acceptar la mediació de la Borsa.

* Ser propietari/a d’un habitatge que està adscrit a la Borsa d’Habitatge.

* Percebre un lloguer per l'habitatge cedit d'un màxim de 200 euros mensuals.

* No repercutir els tributs municipals sobre els arrendataris.

* Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’ajuntament.

 

Marc legal

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Ordenança Municipal General de Subvencions.

* Normativa de Règim Local

Solicitudes

Lugar de presentación

 

 

Presenteu la sol·licitud al registre d’entrada de l’Ajuntament de Cambrils:

* presencialment a l’OAC, només per a persones físiques

* de forma telemàtica a la seu electrònica https://seu.cambrils.cat/carpetaCiutadana/tramit/7603

 

PER A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ:

  • Formulari de sol·licitud de la subvenció. 
  • Formulari de sol·licitud de transferència bancària on ingressar la subvenció.*
  • Cèdula d’habitabilitat de l’habitatge.*
  • Certificat d’eficiència energètica.*

(*) Només cal aportar aquesta documentació si es presenta sol·licitud de subvenció per primera vegada o si hi ha hagut alguna modificació del número de compte bancari.

 

Plazo de la solicitud

 

Les sol·licituds es podran presentar des del dia 26/09/2019 fins a exhaurir dotació pressupostària.

 

logo

Ayuntamiento de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies Analíticas

Google Analytics

Cookie analítica que mide cómo interactuan los usuarios con el contenido de la página web.

Las cookies generadas por google analytics son las siguientes:

  • _ga  Se utiliza para distinguir usuarios. Expira a los 2 años.
  • _gid  Se utiliza para distinguir usuarios. Expira después de un dia.
  • _gat  Se utiliza para limitar el porcentaje de las solicitudes. Expira al minuto.
  • AMP_TOKEN  Se utiliza para poder recuperar un ID de cliente del servicio de ID de cliente de AMP. Expira entre 30 segundos y 1 año
  • _gac_  Incluye información de la campaña relativa al usuario. Expira a los 90 días.
Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros