Catàleg de Tràmits
Llegenda de símbols
Tipus de tràmits
  • Tràmit informatiuTràmit informatiu
  • Tràmit sense certificatTràmit sense certificat
  • Tràmit amb certificatTràmit amb certificat
Opcions
  • ImpresosImpresos
  • PagamentPagament

Catàleg de Tràmits

Analítica de l'aigua de l'aixeta

(IOP 2904.01) - Sol·licitar l'analítica de l'aigua de consum


Tramitar amb certificat
Informació

L’aigua que es posa a disposició de la persona consumidora en els punts de sortida de les aixetes que són utilitzades habitualment dins dels locals, establiments públics o privats i domicilis particulars, ha de complir els requisits de qualitat establerts a la normativa específica.

L’Ajuntament per mitjà de l’entitat gestora del subministrament de l’aigua realitza totes les analítiques obligatòries que garanteixen en tot moment la qualitat de l’aigua que es subministra al municipi.

Malgrat això la qualitat de l’aigua de consum es pot veure alterada i/o empitjorada des del punt de lliurament als edificis al seu pas per la xarxa de distribució interna (conjunt de canonades, dipòsits i connexions i aparells instal•lats després del servei i la clau de pas). Les persones responsables del manteniment de les xarxes internes d’aigua són les seves titulars.

Per tal de conèixer amb més detall la qualitat de l’aigua de consum que surt de les aixetes, l’Ajuntament de Cambrils realitza el programa de “Control de la qualitat de l’aigua de consum humà a l’aixeta”, pel qual s’analitzen anualment 20 punts de control.

Una vegada dutes a terme les analítiques al laboratori es notifiquen els resultats a les persones interessades amb l’avaluació corresponent.

Més informació a: www.cambrils.cat/ca/serveis/salut/el-control-de-la-qualitat-de-l-aigua-de-consum-huma

QUI HO POT DEMANAR?

Qualsevol persona que sigui usuària o propietària d’un habitatge/local o establiment situat al municipi de Cambrils.

En el cas que es detectin incompliments de la qualitat de l’aigua de consum humà o deficiències sanitàries a la xarxa interna de distribució de l’aigua i que en puguin tenir un efecte sobre la qualitat, i sempre que l’habitatge, local o establiment estigui llogat a terceres persones o posi l’aigua en disposició de terceres persones, el departament municipal de Salut Pública emetrà un requeriment de correcció dirigit a la propietat. 

COM ES FA EL TRÀMIT?

* Presencialment o per correu postal a l’OAC, només per persones físiques. Trobareu la sol·licitud al peu d’aquesta pàgina. 

* Electrònicament amb idCAT mòbil / certificat digital, tant per persones físiques com jurídiques.
 1. Empleneu la instància específica i/o els documents necessaris per aquest tràmit que trobareu al FINAL d’aquesta pàgina.
2. Deseu-los al vostre PC, Tablet, etc en format pdf per poder recuperar-los després.
3. Cliqueu TRAMITAR AMB CERTIFICAT.
4. Durant el procés de tramitació de la instància genèrica, adjunteu la instancia específica i els altres documents necessaris per la sol·licitud que heu desat.  

DOCUMENTACIÓ

* Instància específica d’aquest tràmit, complimentada per la persona interessada, datada i signada.

ORGANISME RESPONSABLE

Departament de Salut.
Ajuntament de Cambrils

NORMATIVA

* Reial Decret 902/2018, de 20 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà
* Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat d’aigua de consum humà
* Pla de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de CatalunyaDocumentsTramitar amb certificat

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica