Catàleg de Tràmits
Llegenda de símbols
Tipus de tràmits
  • Tràmit informatiuTràmit informatiu
  • Tràmit sense certificatTràmit sense certificat
  • Tràmit amb certificatTràmit amb certificat
Opcions
  • ImpresosImpresos
  • PagamentPagament

Catàleg de Tràmits

Subvenció per l'adquisició de llibres i material per al curs escolar

(IOP0502.1)-Sol·licitar ajut individual per a alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria.

Fora de terminiInformació

La finalitat d’aquests ajuts és contribuir al pagament de les despeses de l’adquisició de llibres i material escolar dels alumnes d’educació infantil, primària i ESO de Cambrils, essent el total del pressupost de 36.000€.

La quantitat individual màxima de subvenció que es pot obtenir per a cada alumne/a beneficiari és de 150€. En cap cas, l’import de la subvenció atorgada podrà ser superior al cost dels llibres de text i material escolar justificat.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Com a conseqüència de la declaració de l'Estat d'Alarma i de les restriccions que se'n deriven, entre elles la suspensió de terminis, aquesta tramitació ha quedat suspesa fins que no s'adoptin les mesures convenients i es fixi un nou termini..

QUI HO POT DEMANAR?

Els pares / mares / tutors legals encarregats temporalment o definitivament de la guarda dels fills/es escolartizats/es i beneficiaris d’aquest ajut.

Es consideren beneficiaris/es els alumnes que estiguin empadronats al municipi i que assisteixin als centres d’educació infantil, de primària i de secundària públics i privats concertats de Cambrils.

Els pares i/o tutors no han de tenir deutes amb l’Ajuntament de Cambrils.

Valoració i criteris d’atorgament:
1. La situació económica del nucli familiar.
Es computaran com a ingresos de la unitat familiar la totalitat dels ingresos nets de la unitat familiar percebuts durant l’any 2018.
2. Composició i situació socio-familiar.
a) Tenir condició de familia monoparental.
b) Tenir condició de familia nombrosa.
c) Tenir algún membre de la unitat familiar amb un reconeixement de disminució igual o superior al 33% i inferior a 65%.

COM ES FA EL TRÀMIT?

* Presencialment a l’OAC (cal demanar cita prèvia)
 
* Electrònicament amb idCAT mòbil / certificat digital.
1. Empleneu la instància específica que trobareu al FINAL d’aquesta pàgina.
2. Deseu-la al vostre PC, Tablet, etc. en format pdf per poder recuperar-la després.
3. Cliqueu TRAMITAR AMB CERTIFICAT.
4. Durant el procés de tramitació de la instància genèrica, adjunteu la instancia específica i els altres documents necessaris per la sol·licitud que heureu hagut de desar prèviament.
 
 * Per correu postal (trobareu la sol·licitud al peu d’aquesta página)
 

ORGANISME RESPONSABLE

Departament de Benestar Social
Ajuntament de Cambrils
 

NORMATIVA MUNICIPAL


* Bases reguladores de la convocatòria de concessió anual d’ajuts individuals per a l’adquisició de llibres i material escolar per alumnes d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (BOPT núm. 98 de 22 de maig de 2018). 

* Convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar per alumnes d’educació infantil i primària i secundària.

ALTRA NORMATIVA

* RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006).

* Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 276, de 18 de novembre de 2003).Documentació

* Sol·licitud amb l’imprès normalitzat i adjuntar-hi la documentació necessària segons cada situació familiar:

En tots els casos:
* Mostrar el DNI/NIE de la persona que presenta la sol·licitud.
* Factures de la despesa realitzada en concepte de llibres i material escolar per al curs 2019/20, degudament signades i segellades, on consti el nom, cognoms i NIF del sol·licitant i el nom de l’alumne/a beneficiari.

Si no autoritza a consultar dades d’altres Administracions, caldrà aportar:
* Títol família nombrosa vigent (o còpia sol·licitud presentada + llibre de família), si és el cas.
* Títol família monoparental vigent, si és el cas.
* Acreditació discapacitat igual o superior al 33 %, si és el cas.
* Declaració Renda 2018.

Si no va fer la Declaració de la Renda 2018, caldrà aportar de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:
* Informe vida laboral que inclogui tot l’any 2018 o Informe negatiu d’afiliació a la Seguretat Social.
* En cas d’estrangers, acreditació NIE de tots els que no tinguin autorització per treballar.
* Certificats de retencions i ingressos a compte de l’IRPF 2018 emès per l’enpresa o totes les nòmines del 2018 (paga extra inclosa), en cas d’haver treballat.
* Certificat de prestacions INEM (SEPE) 2018, en cas d’haver percebut alguna prestació durant l’any 2018, o certificat negatiu en cas de no haver-ne percebut cap.
* Certificat INSS/ICASS, en cas de pensionistes (jubilació, invalidesa o viduïtat, PNC o altres), o ser major de 65 anys i no percebre’n cap, o certificat pensions percebudes d’altres països, en cas d’estrangers.
* Liquidacions trimestrals IRPF 2018 (model 130 estimació directa o model 131 mòduls) i Declaració responsable d’ingressos nets 2018, en cas d’autònoms.
*  Sentència i/o conveni regulador on consti el pacte econòmic, en cas de separació i/o divorci.

La UNITAT FAMILIAR per justificar els ingressos familiars està formada pel sol·licitant, el cònjuge o parella i fills/es majors de 16 anys empadrontas/des al mateix domicili i que no tinguin nucli familiar propi.

L’Ajuntament podrà requerir, durant la tramitació de la sol·licitud de subvenció, qualsevol altra documentació que sigui necessària per a la correcta valoració de la sol·licitud o podrà ser aportada per la persona interessada si així ho considera convenient.

En cas que la persona sol·licitant hagi aportat alguna de la documentació requerida en qualsevol altra convocatòria del Departament de Benestar Social i Família, durant el mateix any, caldrà que ho faci constar a la sol·licitud, per eximir la seva aportació.logo

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica
Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • _ga  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira als 2 anys.
  • _gid  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira al cap d'un dia.
  • _gat  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira després d'1 minut.
  • AMP_TOKEN  S'utilitza per poder recuperar un ID de client del servei d'IDs de client de AMP. Expira entre 30 segons i 1 any
  • _gac_  Inclou informació de la campanya relativa a l'usuari. Expira als 90 dies.
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers