Catàleg de Tràmits
Llegenda de símbols
Tipus de tràmits
  • Tràmit informatiuTràmit informatiu
  • Tràmit sense certificatTràmit sense certificat
  • Tràmit amb certificatTràmit amb certificat
Opcions
  • ImpresosImpresos
  • PagamentPagament

Catàleg de Tràmits

Ajut a la promoció econòmica a Cambrils: Suma i Sumem

(IOP 2206.04 ) Informació per sol·licitar l'ajutInformació

Adreçat als titulars de noves activitats econòmiques o noves delegacions que s’implantin a Cambrils, durant l’any 2018, i que reuneixin els requisits definits en cadascuna de les línies.

COM ES FA EL TRÀMIT?

* Presencialment o per correu postal a l’OAC, només per persones físiques. Trobareu la sol·licitud al peu d’aquesta pàgina.
 
* Electrònicament amb idCAT mòbil / certificat digital, tant per persones físiques com jurídiques.
1. Empleneu la instància específica i/o els documents necessaris per aquest tràmit que trobareu al FINAL d’aquesta pàgina.
2. Deseu-los al vostre PC, Tablet, etc en format pdf per poder recuperar-los després.
3. Cliqueu TRAMITAR AMB CERTIFICAT.
4. Durant el procés de tramitació de la instància genèrica, adjunteu la instancia específica i els altres documents necessaris per la sol·licitud que heu desat.


MÉS INFORMACIÓDocumentació

* Sol·licitud amb model normalitzat (El Servei Cambrils Emprèn us el facilitarà).
* DNI/CIF de les persones sol·licitants i escriptura, si es tracta d’una societat.
* Llicència municipal o Comunicació d’inici de l’activitat, presentada a l’Ajuntament de Cambrils o indicació de l’expedient corresponent.
* Alta en la Seguretat Social / autònoms (12 últims rebuts).
* Alta IAE o alta del Cens model 036/037 d’Hisenda Pública que justifiqui la domiciliació fiscal i la ubicació física a Cambrils.
* En el cas que sol·liciteu l’ajut "Aturats de llarga durada" o "Aturats majors de 45 anys", caldrà un certificat de l’OTG.
* En el cas que sol·liciteu l’ajut "Persones amb especial dificultat", caldrà un certificat o resolució de discapacitat igual o superior al 33%.
* En el cas que és sol·liciti l’ajut “Impuls a la contractació de persones treballadores empadronades a Cambrils”, caldrà adjuntar:
   - Volant d’empadronament de la persona treballadora, per acreditar una antiguitat mínima d’empadronament a Cambrils d’1 any en relació a la data inicial del seu contracte.
   - Contracte de treball i les corresponents pròrrogues, si s’escau, de la persona treballadora.
   - Vida laboral de la persona treballadora.
* En el cas que sol·liciteu l’ajut "Emprenedoria social", caldrà una memoria explicativa del projecte empresarial.
* Full de transferència bancària en tots els casos.DocumentsAjuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica