Catàleg de Tràmits
Llegenda de símbols
Tipus de tràmits
  • Tràmit informatiuTràmit informatiu
  • Tràmit sense certificatTràmit sense certificat
  • Tràmit amb certificatTràmit amb certificat
Opcions
  • ImpresosImpresos
  • PagamentPagament

Catàleg de Tràmits

Comunicació primera ocupació d'un edifici o construcció

(IOP1701.05) Comunicació que permet verificar les condicions d'habitabilitat


Tramitar amb certificat
Informació

D’acord amb l’article 64.4 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, que afegeix un nou apartat, el 5è , a l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, text refós de la Llei d’urbanisme: "resta subjecte al règim de comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord amb el procediment que estableix la legislació de règim local, la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions. La comunicació s’ha d’acompanyar de la certificació del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada."

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Una vegada finalitzada la construcció.

QUI HO POT DEMANAR

La persona interessada o representant degudament acreditat/ada. 

COM ES FA EL TRÀMIT

* Presencialment o per correu postal a l’OAC, només per persones físiques. Trobareu la sol·licitud al peu d’aquesta pàgina.
* Electrònicament amb idCAT mòbil / certificat digital, tant per persones físiques com jurídiques.
1. Empleneu la instància específica i/o els documents necessaris per aquest tràmit que trobareu al FINAL d’aquesta pàgina.
2. Deseu-los al vostre PC, Tablet, etc en format pdf per poder recuperar-los després.
3. Cliqueu TRAMITAR AMB CERTIFICAT.
4. Durant el procés de tramitació de la instància genèrica, adjunteu la instancia específica i els altres documents necessaris per la sol·licitud que heu desat.

PREU

40,38 €     Per habitatge unifamiliar.
30,38 €    Habitatges en edificis plurifamiliars (per habitatge)
40,38 €   Per naus industrials.
30,38 €   Per locals.
0,33 %  

De l’import del projecte d’execució de les obres. 
Hotels, edificis d’altres usos (hospitals, etc.)

40,38 €   Per piscines (llicència tramitada independentment de la llicència de l’habitatge)
40,38 €   Per instal·lació d’ascensors en edificis existents.

El pagament de la taxa és en règim d’autoliquidació. Per tant, s’emetrà l’autoliquidació en el moment de presentar la sol·licitud presencial en el registre d’entrada.

*ATENCIÓ: Si el tràmit l’heu realitzat electrònicament (amb idCAT mòbil / certificat digital) o bé per correu postal:
L’Ajuntament us farà arribar per correu certificat la liquidació de la taxa per la prestació del servei urbanístic.Termini resolució

La correcta presentació de la comunicació prèvia amb la documentació indicada facultarà per a la
primera ocupació de l’edifici, o construcció, sens perjudici que els serveis tècnics municipals procedeixin a la
comprovació i/o inspecció.

Si en el termini d’1 mes a comptar des de la data de la sol·licitud, l’Ajuntament de Cambrils no manifesta de manera motivada la seva disconformitat, l’actuació comunicada resta legitimada, tot i que, en cap cas s’entendran adquirides mitjançant el règim de comunicació, facultats en contra de les prescripcions de la Llei, dels plans, projectes, programes i, si s’escau, de les normes complementàries i subsidiàries de planejament.Documentació

Documentació general:
* DNI/CIF/NIF del titular o representant.
* Escriptura de poders del representant (si s’escau).
* Liquidació de taxes.

Documentació a aportar:
*
Sol·licitud específica (la trobareu al peu d’aquesta pàgina)
* Model 900D conforme s’ha presentat la declaració cadastral de nova construcció.
* Certificat de final d’obres, subscrit pel facultatiu director de les mateixes, visat pel col•legi professional corresponent i que acrediti la data del finiment de les obres, que s’han efectuat segons projecte aprovat o amb les modificacions posteriors del mateix aprovades expressament per l’Ajuntament i les condicions imposades, i que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada.
* Certificat de recepció de residus, lliurat per un gestor autoritzat (original o còpia compulsada).
* Certificat del programa de control de qualitat.
* Manual d’ús i manteniment.
* Autorització d’instal·lació i funcionament de l’ascensor.
* Certificat visat del final de la instal•lació comú de telecomunicacions a l’edifici (ICT) o Butlletí d’ Instal•lació (en edificis de menys de 20 habitatges).
* Document de la Generalitat acreditatiu de la qualificació dels habitatges de protecció oficial, si s’escau.
* Si és d’aplicació la Llei 3/2010 de 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats i infraestructures i edificis, el certificat positiu de prevenció i seguretat en matèria d’incendis emès per una Entitat Col·laboradora de l’Administració acreditada. Si la prevenció es refereix exclusivament a extintors manuals caldrà aportar el certificat que preveu l’article 18 del Decret 1942/1993 de 5 de novembre d’ aprovació del Reglament d’Instal•lacions de Protecció contra Incendis. Si no és d’aplicació la Llei 3/2010, el certificat de l’empresa instal•ladora emès per un tècnic titulat competent designat per la mateixa (art. 18 del Decret 194/1993 de 5 de novembre).DocumentsTramitar amb certificat

logo

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica
Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • _ga  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira als 2 anys.
  • _gid  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira al cap d'un dia.
  • _gat  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira després d'1 minut.
  • AMP_TOKEN  S'utilitza per poder recuperar un ID de client del servei d'IDs de client de AMP. Expira entre 30 segons i 1 any
  • _gac_  Inclou informació de la campanya relativa a l'usuari. Expira als 90 dies.
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers