Catàleg de Tràmits
Llegenda de símbols
Tipus de tràmits
  • Tràmit informatiuTràmit informatiu
  • Tràmit sense certificatTràmit sense certificat
  • Tràmit amb certificatTràmit amb certificat
Opcions
  • ImpresosImpresos
  • PagamentPagament

Catàleg de Tràmits

Comunicació prèvia d'obres amb efectes immediats urbanisme

(IOP 1702.16)-Comunicació prèvia per determinades obres menors


Tramitar amb certificat
Informació

 Estan subjectes a aquesta comunicació prèvia els següents tipus d’obres:

a) Reparació, substitució o execució de paviments interiors sense afectar ni modificar la distribució interior de l’edifici ni afectar l’estructura (soleres de formigó, mosaics, gres, de fusta, plàstic..) No poden suposar un increment de l’estat de càrregues de l’edifici. 
b) Reparació, substitució o execució de revestiments interiors sense afectar ni modificar la distribució interior de l’edifici ni afectar l’estructura (alicatat, aplacat, enrajolat, enguixat, arrebossat i pintat). No poden suposar un increment de l’estat de càrregues de l’edifici.
c) Reparació, substitució o execució de fusteria o serralleria interiors.
d) Reparació, substitució o execució de falsos sostres. En l’execució de nous falsos sostres cal assegurar-se de disposar de les alçades lliures suficients per tal de complir les condicions No poden suposar un increment de l’estat de càrregues de l’edifici.
e) Substitució d’aparells sanitaris, banyeres, dutxes, taulells o mobles de cuina, piques i safareigs.
f) Reforma integral de banys i/o cuines.
g) Creació o modificació de les instal·lacions a l’interior dels habitatges, locals naus o edificis similars. (Instal·lacions d’aigua, electricitat, calefacció, aire condicionat, clavegueram, telecomunicacions, gas...etc.)
h) Treballs de neteja, desmuntatge i retirada d’elements mòbils en habitatges locals, naus o edificis similars.
i) Reparació d’humitats interiors i de cobertes (planes o inclinades) sense afectació estructural ni de façana.
j) Instal·lació de sistemes d’aprofitament tècnic o elèctric de l’energia solar

QUI HO POT DEMANAR?

La persona interessada o representant degudament acreditat/ada.

COM ES FA EL TRÀMIT?

* Presencialment o per correu postal a l’OAC, només per persones físiques.
* Electrònicament amb idCAT mòbil / certificat digital, tant per persones físiques com jurídiques:
1. Empleneu la instància específica i/o documents necessaris per aquest tràmit que trobareu al FINAL d’aquesta pàgina.
2. Deseu-los al vostre PC, Tablet, etc en format pdf per poder recuperar-los després.
3. Cliqueu TRAMITAR AMB CERTIFICAT.
4. Durant el procés de tramitació de la instància genèrica, adjunteu la instancia específica i els altres documents necessaris per la sol·licitud que heu desat.

Informació dels canals d’atenció en aquest link.

ORGANISME RESPONSABLE

Departament d’Urbanisme -Ajuntament de Cambrils

PREU

 Preu € Concepte del tribut
100,00€                Taxa per la tramitació de la llicència
El doble de la quota que correspon pel tipus d’obra, amb un mínim de 200€


Penalització: per obres iniciades i/o efectuades abans d’haver obtingut l’oportuna llicència o haver efectuat la corresponent comunicació prèvia sense haver estat correctament validada 

3,75%               


Sobre el pressupost. ICIO Impost urbanístic.

DEDUCCIONS DE LA QUOTA DE L’ ICIO MESURES REACTIVACIÓ ECONÒMICA PER L’ESTAT D’ALARMA: es deduirà de la quota íntegra o bonificada l’import de la taxa per l’atorgament de la llicència o comunicacions d’obres menors que s’hagi meritat. Per tant, s’aplicarà d’ofici aquesta deducció en la autoliquidació de l’ICIO.  

A partir de 66,34€/mes      

Taxa d’aprofitament especial o utilització privativa dels béns de domini públic, en cas d’ocupar la via pública.                                                                                                                                             


Pagament de la taxa urbanística i l’ICIO és en règim d’autoliquidació. Per tant, s’emetrà l’autoliquidació en el moment de presentar la sol·licitud presencial en el registre d’entrada.

Pel que fa la taxa en cas d’ocupar la via pública, el ciutadà la rebrà a l’adreça de notificacions indicada a l’expedient.

*ATENCIÓ: Si el tràmit ho heu realitzat electrònicament (amb idCAT mòbil / certificat digital)
L’Ajuntament us farà arribar per correu certificat la liquidació de la taxa i l’impost urbanístic -ICIO- que caldrà abonar abans d’iniciar les obres.

Bonificacions i exempcions 
En tot cas les exempcions i bonificacions s’han de sol·licitar de manera expressa. El termini màxim per resoldre i notificar és de 6 mesos, i la manca de resolució expressa dins d’aquest termini té efectes desestimatoris (art. 104 de la LGT).
Més informació a l’enllaç seu.cambrils.cat/carpetaCiutadana/tramit/2429

CONDICIONS

Per poder executar les obres cal:
* Haver presentat el model de comunicació amb tots els documents indicats
* Haver pagat la taxa urbanística i l’impost ICIO

Quin termini tinc per executar-les?
S’han de finalitzar en un termini de sis mesos. Transcorregut aquests termini sense que s’hagin executat les obres o, havent estat iniciades, no s’hagin acabat, s’haurà de tramitar una nova sol·licitud de comunicació prèvia.

Horaris de treball
Art. 1.- Sorolls i horaris de treball, de l’Ordenança municipal sobre la qualitat de les obres en l’àmbit del domini públic: 

En totes les obres de construcció que es realitzin durant l’any, amb excepció de la temporada d’estiu (del 15 de juny fins al 15 de setembre), l’horari de treball serà el següent:

* De dilluns a divendres de 8:00 i les 20:00 hores.
* Dissabtes de 10:00 a 14:00 hores, i de 16:00 a 18:00 activitats en obres menors que no comportin sorolls.
* Diumenges i festius queda prohibida tota activitat.

Horari temporada d’estiu (del 15 de juny fins al 15 de setembre):

* De dilluns a divendres de les 10:00 a les 14:00 hores i de les 16:00 a les 20:00 hores, essent prohibits els treballs nocturns. 
  La resta de jornada laboral no es podrà realitzar cap tipus d’obra que comporti soroll.
* Els dissabtes, diumenges i festius haurà de parar tota activitat.

Condicions generals:
2-Les actuacions en habitatges no poden suposar una disminució de les condicions d’habitabilitat actual ni minvaran les condicions de seguretat prèvies, complint-se les normes aplicables.
3-La comunicació prèvia no faculta, en cap cas, per exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el planejament vigent.
5-Les obres i instal·lacions s’ajustaran estrictament a les declarades pel sol•licitant en aquest document.

NORMATIVA MUNICIPAL

Ordenança municipal sobre la qualitat de les obres en l’àmbit de domini públic
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa de llicències urbanístiques
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per aprofitament especial o utilització privativa dels béns de domini públic

 Termini resolució

Les obres es poden començar al dia següent de presentació de la comunicació.
 Documentació

* Sol·licitud específica (la podeu trobar al peu d’aquesta pàgina)
* Presentació de l’acreditació de la representació, si escau
* Plànol d’emplaçament de l’obra o fotocòpia del rebut de l’IBI
* Pressupost de les obres a realitzar
* En el cas d’utilització de la via pública durant el període de realització de les obres amb algun contenidor o similar croquis amb els metres quadrats d’ocupació de la via pública
* Descripció de les obresDocumentsTramitar amb certificat

logo

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica
Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • _ga  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira als 2 anys.
  • _gid  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira al cap d'un dia.
  • _gat  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira després d'1 minut.
  • AMP_TOKEN  S'utilitza per poder recuperar un ID de client del servei d'IDs de client de AMP. Expira entre 30 segons i 1 any
  • _gac_  Inclou informació de la campanya relativa a l'usuari. Expira als 90 dies.
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers