Catálogo de Trámites
Leyenda de símbolos
Tipos de trámites
  • Trámite informativoTrámite informativo
  • Trámite sin certificadoTrámite sin certificado
  • Trámite con certificadoTrámite con certificado
Opciones
  • ImpresosImpresos
  • PagoPago

Catálogo de Trámites

Sol·licitud d'admissió a convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament de Cambrils

(IOP 0902.01 )-Informació sobre procediment per optar a les places aprovades a l'oferta públicaInformación

Consisteix en presentar les sol·licituds per participar en processos de selecció de llocs de treball previstos en l’oferta pública municipal.
 
Convocatòria actual en aquests enllaços: personal fix i personal temporal.
 
Tipus de processos de selecció:
Oposició lliure: consta d’una o més proves.
Concurs-oposició: consta d’una o més proves, una fase de concurs (valoració de mèrits), i una entrevista opcional.
Concurs: consta d’un concurs (valoració de mèrits), i una entrevista opcional.
 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

* Podeu consultar l’oferta d’ocupació pública en el següent enllaç.

QUI HO POT DEMANAR?

Majors de 16 anys que compleixin els requisits indicats a les bases.
Els comunitaris i estrangers es poden presentar als processos de selecció de personal laboral sempre i quan tinguin permís de residència i permís de treball. Els títols que aportin han d’estar homologats.
Als processos de funcionari de carrera només s’hi poden presentar els nacionals espanyols.
 

COM ES FA EL TRÀMIT?

* Presencialment o per correu postal a l’OAC. Trobareu la sol·licitud al peu d’aquesta pàgina a l’inici de la convocatòria.

* Electrònicament amb idCAT mòbil / certificat digital.
1. Empleneu la instància específica i/o els documents necessaris per aquest tràmit que trobareu al FINAL d’aquesta pàgina.
2. Deseu-los al vostre PC, Tablet, etc en format pdf per poder recuperar-los després.
3. Cliqueu TRAMITAR AMB CERTIFICAT.
4. Durant el procés de tramitació de la instància genèrica, adjunteu la instancia específica i els altres documents necessaris per la sol·licitud que heu desat.

PREU 2020  

Import€     Concepte del tribut
 34,83 €   grup A i assimilats
28,99 grup B i assimilats
23,07 grup C i assimilats
23,07 agrupacions professionals i assimilat

Pagament de la taxa
Tràmit presencial
: Cal abonar la taxa en el moment de presentar la sol·licitud amb targeta bancària.
Tràmit per correu postal o electrònic: cal abonar la taxa mitjançant transferència bancària i enviar el justificant de pagament junt amb la sol·licitud. 

Els comptes bancaris on podeu fer el pagament de les taxes dels processos de selecció són els següents:

ENTITAT   IBAN 
BBVA   ES89 0182 5634 1100 1029 7005
BANC SABADELL   ES91 0081 0160 2700 0130 9640
CAIXABANK   ES37 2100 0141 3402 0021 0447

NORMATIVA MUNICIPAL

* Ordenança Fiscal 13 d’expedició de documents
* Bases generals, BOPT Núm. 80, de 6/4/01 


Documentación

* Model de sol·licitud específic per a cada convocatòria, disponible a l’OAC o clicant al següent enllaç.

Requisits bàsics:
Aquell que és necessari complir per ser admès en el procés de selecció. Es poden presentar fins a 10 dies després de penjades les llistes d’admesos i exclosos.

Al·legació de mèrits:
Allò que puntua en la fase de concurs. S’han de presentar necessàriament dins del període de presentació de sol·licituds.
És una condició indispensable perquè es valorin els mèrits que aporten els candidats a qualsevol procés de selecció que els al·leguin, el candidat els ha d’indicar obligatòriament a la sol·licitud específica perquè siguin presos en consideració.
 
Certificat del nivell C de català:
Es pot presentar fins al mateix dia de la prova.
Cal que compleixi uns requisits establerts.

Persones amb discapacitat:
Quan hi hagi places per a persones amb discapacitat, sempre s’han de presentar dos certificats:
* certificat que acredita el grau de discapacitat
* certificat o dictamen de l’ICASS, que certifiqui que per al procés en concret compleix o no compleix el requisit d’adaptació per a ocupar la plaça

Quan hi hagi un mateix procés en què es convoquin places pel torn lliure i al mateix temps per persones amb discapacitat, els interessats només es podran presentar a un dels dos processos i no als dos simultàniament.

Processos simultanis:
Si algú es presenta a més d’un procés que siguin simultanis, la documentació s’ha de presentar per cadascun dels processos individualment.


logo

Ayuntamiento de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Sede Electrónica
Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies Analíticas

Google Analytics

Cookie analítica que mide cómo interactuan los usuarios con el contenido de la página web.

Las cookies generadas por google analytics son las siguientes:

  • _ga  Se utiliza para distinguir usuarios. Expira a los 2 años.
  • _gid  Se utiliza para distinguir usuarios. Expira después de un dia.
  • _gat  Se utiliza para limitar el porcentaje de las solicitudes. Expira al minuto.
  • AMP_TOKEN  Se utiliza para poder recuperar un ID de cliente del servicio de ID de cliente de AMP. Expira entre 30 segundos y 1 año
  • _gac_  Incluye información de la campaña relativa al usuario. Expira a los 90 días.
Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros