Catàleg de Tràmits
Llegenda de símbols
Tipus de tràmits
  • Tràmit informatiuTràmit informatiu
  • Tràmit sense certificatTràmit sense certificat
  • Tràmit amb certificatTràmit amb certificat
Opcions
  • ImpresosImpresos
  • PagamentPagament

Catàleg de Tràmits

Sol·licitud d'espai per activitats a l'Ateneu Juvenil

(IOP2506.01)-Com demanar les sales de què disposa l'Ateneu Juvenil.


Tramitar amb certificat
Informació

L’Ateneu Juvenil (l’Estudi) disposa de sales que es poden cedir a la ciutadania per tal de fer-hi diverses activitats:

*Aula Polivalent: Espai polivalent de 77,97 m2, amb capacitat màxima de 90 persones assegudes. Equipat amb equip audiovisual, projector digital i multimèdia. Compta amb la possibilitat de 90 cadires i/o 32 amb 16 taules plegables i una fixa.
 
* Despatx - Sala de reunions: Espai polivalent de 34-36 m2, amb un aforament màxim 10/25 persones. Equipat amb connexió a Internet, taules, cadires i pissarra. Adequat per a reunions de treballs de grups reduïts.

* Aula Informàtica: Equipada amb 15/20 PC’s, impressora, connexió a Internet, wi-fi, projector, pantalla i pissarra multimèdia.
 
* Aula: Espais de 36 a 37 m2, amb capacitat màxima de 50 persones assegudes. Equipada amb equip audiovisual, connexió a Internet, taules, cadires i pissarra.
 

COM ES FA EL TRÀMIT?

Cal adreçar-se a l’Ateneu per comprovar-ne la disponibilitat.

PREU 

 
Podeu consultar l’ordenança fiscal núm. 18 Reguladora dels preus públics per la prestació de serveis (Article 5, apartat R)

Tindran una exempció total (excepte Bucs d’assaig i sala polivalent situada a la planta baixa):
* Entitats i associacions sense ànim de lucre de Cambrils
* ONG de caràcter nacional, estatal i internacional.

Per a lloguer a empreses i grups polítics i particulars amb ànim de lucre, podeu consultar les tarífes específiques a l’article 5, Apartat R, punt 7.

Tindran exempció total d’aquest preu públic tots els departaments de l’Ajuntament.

MÉS INFORMACIÓ

 DocumentsAjuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica