Catàleg de Tràmits
Llegenda de símbols
Tipus de tràmits
  • Tràmit informatiuTràmit informatiu
  • Tràmit sense certificatTràmit sense certificat
  • Tràmit amb certificatTràmit amb certificat
Opcions
  • ImpresosImpresos
  • PagamentPagament

Catàleg de Tràmits

Subvenció per activitats i iniciatives culturals i festives

(IOP 2001.05 )-Informar i tramitar la sol·licitud i acceptació de subvenció

Fora de terminiInformació

Convocatòria de subvencions per a la realització d’activitats i iniciatives culturals i festives a Cambrils per l’any 2019.

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Concessió de subvencions a aquelles entitats i/o particulars que duguin a terme activitats culturals i festives , en el terme municipal de Cambrils que complementin i/o supleixin la competència municipal.
Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics i privats.
Per poder sol·licitar la subvenció de les activitats de l’any corrent cal haver justificat la que es va atorgar l’any anterior.
Un cop s’hagi aprovat la subvenció, s’haurà de presentar el model de sol·licitud d’acceptació de la subvenció (model S-3)

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Del 13 de març al 13 de maig del 2019.  

QUI HO POT DEMANAR?

Entitats de Cambrils d’àmbit cultural, de dones, musicals, artístiques, de gent gran, de teatre, i altres.
A aquesta convocatòria no s’hi poden acollir ni els centres escolars, ni les AMPAs ni les entitats esportives.

COM ES FA EL TRÀMIT?

* Electrònicament amb idCAT mòbil / certificat digital, tant per persones físiques com jurídiques.
 1. Empleneu la instància específica i/o els documents necessaris per aquest tràmit que trobareu al FINAL d’aquesta pàgina.
2. Deseu-los al vostre PC, Tablet, etc en format pdf per poder recuperar-los després.
3. Cliqueu TRAMITAR AMB CERTIFICAT.
4. Durant el procés de tramitació de la instància genèrica, adjunteu la instancia específica i els altres documents necessaris per la sol·licitud que heu desat.

ORGANISME RESPONSABLE

Departament Cultura.
Ajuntament de Cambrils.

NORMATIVA MUNICIPAL

* Ordenança general de subvencions. 
* Convocatòria de subvencions per a la realització d’activitats i iniciatives culturals i festives 2019. 

MÉS INFORMACIÓTermini resolució

* L’Ajuntament resoldrà les sol·licituds per a programes anuals d’activitats dins del termini de tres mesos a comptar a partir de la data límit de presentació de sol·licituds.
* L’Ajuntament resoldrà les sol·licituds per a programes d’activitats específiques i extraordinàries dins del termini d’un mes a partir de la seva presentació i dins de l’any natural en què es demana la subvenció.
* La manca de resolució dins d’aquests terminis produeix efectes desestimatoris.
 Documentació

Per a sol·licitar la subvenció:

- Sol·licitud de subvenció (model S-1) acompanyada de la documentació sol·licitada a l’annex I de les bases de la convocatòria
- Fotocòpia del NIF de l’entitat
- Indicació del número de socis
- Sol·licitud de transferència bancària per pagament (model S-8)

Per a acceptar la subvenció:

- Sol·licitud d’acceptació de la subvenció (model S-3)

Per a justificar la subvenció:

- Justificació de subvenció rebuda (model S-4)
- Memòria/programa d’activitats realitzades (model S-5)
- Justificació de subvenció d’altres administracions o ens públic o privat (model S-6)
- Justificació de la subvenció, detall d’ingressos i despeses (model S-7)DocumentsAjuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica