Catàleg de Tràmits
Llegenda de símbols
Tipus de tràmits
  • Tràmit informatiuTràmit informatiu
  • Tràmit sense certificatTràmit sense certificat
  • Tràmit amb certificatTràmit amb certificat
Opcions
  • ImpresosImpresos
  • PagamentPagament

Catàleg de Tràmits

Devolució de fiança d'obres

(IOP 1707)-Sol·licitud de devolució de les fiances dipositades per una llicència d'obres.


Tramitar amb certificat
Informació

Correspon demanar la devolució de les fiances depositades un cop finalitzades les obres i sense que s’hagi malmés cap servei públic.Per a tot tipus d’obres i també complementa la comunicació prèvia de primera ocupació d’un edifici o construcció.

QUI HO POT DEMANAR?

El/la titular de la llicència d’obres o persona que el/la representi.
 

COM ES FA EL TRÀMIT?

* Presencialment o per correu postal a l’OAC, només per persones físiques. Trobareu la sol·licitud al peu d’aquesta pàgina.
 * Electrònicament amb idCAT mòbil / certificat digital, tant per persones físiques com jurídiques.
 1. Empleneu la instància específica i/o els documents necessaris per aquest tràmit que trobareu al FINAL d’aquesta pàgina.
2. Deseu-los al vostre PC, Tablet, etc en format pdf per poder recuperar-los després.
3. Cliqueu TRAMITAR AMB CERTIFICAT.
4. Durant el procés de tramitació de la instància genèrica, adjunteu la instancia específica i els altres documents necessaris per la sol·licitud que heu desat.

ORGANISME RESPONSABLE

Departament d’Urbanisme - Ajuntament de Cambrils 


NORMATIVA MUNICIPAL

Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de la construcció.
Ordenança núm. 5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació.

 

 Termini resolució

De 2 a 3 mesos aproximadament.Documentació

* Sol·licitud degudament emplenada i signada per la persona interessada o pel seu representant. 
* Full tresoreria de transferència bancària. 
* En cas d’obra major o menor, si la llicència ha estat condicionada al tractament de residus: certificat del dipòsit controlat de runes.
* En cas d’obra menor, comunicar: nom de gestor de runes i deixalleria on s’han dipositat en cas que s’hagi fet càrrec el paleta.DocumentsTramitar amb certificat

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579 | Nif. P4303800I

Seu Electrònica